Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Dominika Belovičová

Finanční manažerka

„Pojďme to vyřešit elegantně, spočítejme si to.“
Již zaměření studia na veřejné finance a veřejný sektor obecně vedlo Dominiku k postupné inklinaci k práci v neziskovém sektoru. Po absolvování zaměstnaní a stáží jak v ziskových podnicích, tak v neziskových organizacích, v České republice a v Německu, byla poslední stáží před absolutoriem na Masarykově univerzitě právě stáž v Nadaci Partnerství.  Od roku 2014 pracuje v Nadaci jako finanční manažerka grantového programu Blokový grant – Fond pro NNO. Dále se od března 2015
podílí také na finančním řízení dalších projektů Nadace, například projektu spolufinancovaného DBU na pozemcích Boromejské zahrady.
 

Kontakt

dominika.belovicova@nap.cz I 515 903 114