Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Markéta Kozlová

finanční manažerka

Markéta pracuje v nadaci od roku 2002. Původně vystudovala historii a archivnictví na FF MU v Brně a po absolvování studií působila 4 roky jako odborná pracovnice v archivech. Při mateřské si začala pro zpestření přivydělávat účetnictvím, pak si dodělala odborné kurzy účetnictví a daňové specializace a od té doby u čísel zůstala. V současné době má na starosti finanční řízení projektů Partnerství, o. p. s a Nadace Partnerství.
 

Kontakt

marketa.kozlova@nap.cz | 515 903 199