Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 775 898 248
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521
 

Dita Tesařová

Grantová manažerka, Fond pro NNO

„Spolupráce na grantových programech je zkušenost k nezaplacení.“
S neziskovými organizacemi je Dita spojená od počátku své profesní dráhy. Je autorkou a spoluautorkou řady úspěšných projektů různého rozsahu a zaměření. Její spolupráce s neziskovým sektorem začala v době jejího působení v kraji Vysočina a pokračovala projektem zavádění metod kvality ve veřejné správě (CAF, MA21). V Nadaci má Dita na starosti managment Fondu pro NNO. Za svou specializaci považuje řešení krizových situací v projektech.
 

Kontakt

dita.tesarova@nap.cz | 515 903 115