Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

František Brückner

grantový manažer

„Je velmi naplňující vidět, co všechno se díky podpoře Nadace podařilo vytvořit.“
František působí v Nadaci od roku 2005 a jeho hlavní náplní práce tvoří činnosti související se základním posláním Nadace – poskytováním grantů. Za dobu působení se podílel na správě většiny grantů poskytovaných Nadací, například grantového programu Strom života, grantu automobilky TPCA v programu Partnerství pro Kolínsko či grantových programů Nadace OKD. Při správě těchto programů tak mohl uplatnit v praxi zkušenosti, které získal při studiu oboru krajinné inženýrství na MZLU v Brně.

V posledních letech František řídí co do objemu největší grantový program Nadace, tzv. švýcarské fondy, které jsou spravovány pod názvem Blokový grant – Fond pro NNO. Vedle toho se věnuje rozvoji a marketingu databáze Grantys, kterou Nadace za účelem managementu grantů před lety vyvinula.
 

Kontakt

frantisek.bruckner@nap.cz | 515 903 115