Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

František Brückner

Grantový manažer, Blokový grant – Fond pro NNO

„Je velmi naplňující vidět, co všechno se díky podpoře Nadace podařilo vytvořit.“
František působí v Nadaci od roku 2005 a jeho hlavní náplní práce tvoří činnosti související se základním posláním Nadace – poskytováním grantů. Za dobu působení se podílel na správě většiny grantů poskytovaných Nadací, například grantového programu Strom života, grantu automobilky TPCA v programu Partnerství pro Kolínsko či grantových programů Nadace OKD. Při správě těchto programů tak mohl uplatnit v praxi zkušenosti, které získal při studiu oboru krajinné inženýrství na MZLU v Brně.

V posledních letech František řídí co do objemu největší grantový program Nadace, tzv. švýcarské fondy, které jsou spravovány pod názvem Blokový grant – Fond pro NNO. Vedle toho se věnuje rozvoji a marketingu databáze Grantys, kterou Nadace za účelem managementu grantů před lety vyvinula.
 

Kontakt

frantisek.bruckner@nap.cz | 515 903 115