Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 775 898 248
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521
 

Petr Šmíd

projektový manažer dopravních projektů

„I cesta může být cíl.“
V Nadaci Petr působí již od roku 2002. V jejím Dopravním programu se zabývá tématy souvisejícími s rozvojem a podporou šetrných způsobů dopravy a mobility, tedy především rozvoje pěší, cyklistické nebo veřejné dopravy. Stál u zrodu úspěšného projektu Bezpečné cesty do školy a je dlouholetým koordinátorem soutěže Cesty městy, která propaguje dopravní řešení přispívající k vyšší bezpečnosti provozu a lepším podmínkám pro jeho zranitelné účastníky.

Je autorem nebo spoluautorem řady publikací, například Jak zklidnit dopravu v obcích, Bezpečné cesty do školy, Školní plán mobility a Plány mobility-přínos pro podniky a instituce. Vzdělání získal na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, kde vystudoval obor provoz a ekonomika železniční dopravy.
 

Kontakt

petr.smid@nap.cz | 515 903 128