Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 775 898 248
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521
 

Anna Petříková

PR a komunikace
Působí v Nadaci Partnerství jako manažerka PR a komunikace. Je energický a kreativní člověk, pro kterého je komunikace a organizace přirozeností. Environmentální problematika jí byla vždy blízká, proto je jejím cílem pomáhat lidem hledat a nacházet společnou cestu k řešení problémů životního prostředí. V nadaci působí jako koordinátor kampaně Do práce na kole, propaguje téma udržitelné a šetrné mobility v rámci projektu webové platformy Cesty městy, nově se věnuje také komunikaci celostátní ankety Strom roku. A nebojí se ničeho nového.
 

Kontakt

anna.petrikova@nap.cz | 515 903 128, 731 481 841