Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

David Kopecký

media relations, PR a komunikace, Stromy & Voda
David se v Nadaci Partnerství stará o to, aby se o jejích projektech a aktivitách co nejvíce psalo a mluvilo v médiích. Má na starosti komunikaci s žurnalisty, projektovými partnery a veřejností v rámci projektů Stromy svobody, Strom roku, Soutěž pro vodu, Ekofilm a dalších.

David vystudoval politologii na brněnské Masarykově univerzitě a na pařížské Sciences Po. Prošel řadou nevládních organizací jako je Amnesty International, Demagog.CZ, International Federation for Human Rights, Liga lidských práv nebo Oživení. V rodném Vsetíně pořádá nejrůznější kulturní akce a je aktivní v lokální politice.
 

Kontakt

david.kopecky@nap.cz | 515 903 123, 721 468 231