Dozorčí rada

Předseda

JUDr. Jiří Hartmann, advokát, parter v Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
 

Členové

Ing. Jaroslav Kratochvíl, jednatel firmy EXPERTS, s.r.o.

Ing. Lucie Wadurová, LL.M., daňový poradce, Deloitte Advisory s.r.o.
 

Správní rada

Předseda 

Jiří Francek, předseda správní rady, jednatel firmy NaturaServis, s. r. o.
 

Místopředseda

Pavel Dočekal, finanční manažer IBM Global Services Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.
 

Členové

Petr Hlobil, ředitel mezinárodních aktivit CEE Bankwatch Network

Vladimír Kořen, moderátor a starosta Říčan

Ladislav Miko, ředitel Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise

Čestmír Klos, ekologický novinář

Andreas Beckmann, ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského programu WWF ve Vídni

Zdeněk Hotař, development manažer

Jan Dungel, malíř, grafik, ilustrátor

Barbora Petrová, komunikační specialistka, Cupé & Co

Eva Vacíková,Senior Business Advisor and Coach

Kateřina Kočí, předsedkyně Actaea – společnosti pro přírodu a krajinu (od května 2017)