Dozorčí rada

Předseda

JUDr. Jiří Hartmann, advokát, parter v Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
 

Členové

Ing. Jaroslav Kratochvíl, jednatel firmy EXPERTS, s.r.o.

Ing. Jiří Hrbáček, FINATRA, s.r.o.
 

Správní rada

Předseda 

Jiří Francek, předseda správní rady, jednatel firmy NaturaServis, s. r. o.
 

Místopředseda

Pavel Dočekal, finanční manažer IBM Global Services Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.
 

Členové

Petr Hlobil, ředitel mezinárodních aktivit CEE Bankwatch Network

Vladimír Kořen, moderátor a starosta Říčan

Ladislav Miko, ředitel Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise

Čestmír Klos, ekologický novinář

Andreas Beckmann, ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského programu WWF ve Vídni

Zdeněk Hotař, development manažer

Jan Dungel, malíř, grafik, ilustrátor

Jitka Klinkerová, lektorka a projektová manažerka

Eva Vacíková, Operations Senior HR Manager společnosti Thermo Fisher Scientific, dříve FEI Company

Kateřina Kočí, předsedkyně Actaea – společnosti pro přírodu a krajinu (od května 2017)