Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Dita Tesařová

vedoucí projektu Life Tree Check

„Spolupráce na grantových programech je zkušenost k nezaplacení.“
S neziskovými organizacemi je Dita spojená od počátku své profesní dráhy. Je autorkou a spoluautorkou řady úspěšných projektů různého rozsahu a zaměření. Její spolupráce s neziskovým sektorem začala v době jejího působení v kraji Vysočina a pokračovala projektem zavádění metod kvality ve veřejné správě (CAF, MA21). V Nadaci má Dita na starosti managment Fondu pro NNO. Za svou specializaci považuje řešení krizových situací v projektech.
 

Kontakt

dita.tesarova@nap.cz | 515 903 115 | 605 350 265