Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521





Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Zuzana Šeptunová

projektová manažerka Sázíme budoucnost
Zuzana je součástí týmu Stromy a Voda, kde nejprve během studia absolvovala půlroční stáž a od roku 2014 je odpovědná za koordinaci grantů podporující komunitní výsadby stromů a šetrné hospodaření s vodou v krajině, městě a budově. Pro studenty vysokých škol s inovativními nápady na šetrné hospodaření s vodou připravuje soutěž Pro vodu. Dokončila studium oboru krajinářství na Mendelově Univerzitě v Brně, která jí dala dobrý základ pro další odborný i osobní rozvoj. Na škole měla možnost získat praktické zkušenosti na zahraničních stážích a to především ve Španělsku a Latinské Americe, v Peru například pracovala na své diplomové práci na téma stanovení dřevní biomasy stínících dřevin kávových plantáží.
 

Kontakt

zuzana.septunova@nap.cz | 515 903 127, 775 856 985