Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Helena Peřinová

programová manažerka a lektorka

„Zahrada je jako lidský svět. Proměnlivá, nikdy není hotová a v každém okamžiku lze vidět krásu.“
Helena pracuje v nadaci od roku 2011. Po zprovoznění výukového centra přešla z rozvojového týmu do Otevřené zahrady, kde připravuje programy pro školy a firmy a podílí se na akcích pro veřejnost. Vystudovala antropologii na Karlově univerzitě. Během studia absolvovala roční stáž v komunitním centru v Montendre ve Francii. Pracovala pro EastWest Institute, Fórum dárců a Prázdninovou školu Lipnice. Je autorkou a spoluautorkou řady kurzů a programů pro děti i dospělé.
 

Kontakt

helena.perinova@nap.cz | (+420) 515 903 143, (+420) 773 744 471