Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 775 898 248
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521
 

Eva Kvapilová

koordinátorka Moravských vinařských stezek

„Baví mě putovat krajinou po stezkách, které tvoří lidé pro lidi.“
Eva vystudovala Přírodovědeckou faktultu MU – obor biologie–geologie–zeměpis a zájem o environmentální témata a komunitní projekty jí přivedli do Nadace Partnerství. Nejdřív pracovala jako asistentka základního grantového programu a od roku 2004 se věnuje managementu stezek Greenways – nejprve dálkové Greenways Praha – Vídeň a po návratu z mateřské dovolené vinařské turistice a Moravským vinařským stezkám. "Na stezkách Greenways mě nejvíc těší, když lidé znají hodnotu místa, kde žijí, dokáží o něj citlivě pečovat, najít společný příběh či téma, které se k místu pojí, dokáží propojit své místo s dalšími místy stezkou pro pěší či cyklisty, přilákat na stezku návštěvníky a představit jim to své místo či oblast v jeho jedinečnosti. Šetrná turistika mě prostě baví."
 

Kontakt

eva.kvapilova@nap.cz I 608 337 137