Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Luboš Kala

koordinátor monitoringu pěších a cyklistů

„Sečtený cyklista, dobrý cyklista.“
Absolvoval studium finančního podnikání na MU v Brně a podnikové ekonomie na VUT v Brně. Při studiu absolvoval praxi v oblasti firemního účetnictví a zpracovávání a řízení projektů pro čerpání fondů EU. Po ukončení studií se věnoval organizování obchodních misí holandských firem v ČR. Následně nastoupil do Nadace Partnerství, v níž se věnoval oblastí rozvoje infrastruktury pro šetrnou dopravu a turistiku prostřednictvím konverze nevyužívaných železnic na cyklostezky. V současné době se v Nadaci Partnerství zabývá rozvojem produktů cestovního ruchu pro obce a regiony a s tím souvisejícím monitoringem návštěvnosti cyklostezek a turistických regionů. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem působí jako koordinátor monitoringu cyklistické a pěší dopravy a turistiky pro ČR.
 

Kontakt

lubos.kala@nap.cz | 515 903 119