Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 775 898 248
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521
 

Hana Zuchnická

koordinátorka seminářů zaměřených na péči o stromy

„Hledej v člověku strom, hluboké kořeny, pevný kmen a košatou korunu.“
Hanka v nadaci pracuje od roku 2008. Začínala jako koordinátorka soutěže Město stromů a grantová manažerka projektů zaměřených na výsabu dřevin v obcích a městech. Zapojovala se i do výsadby stromů a tvorby veřejných prostranství za aktivní účasti veřejnosti. V současné době organizuje odborné semináře, které se zaměřují na odbornou péči o dřeviny. Hanka vystudovala Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity a behěm svých studií absolvovala roční stáž ve Španělsku, kde získávala zkušenosti, jak se o stromy pečuje jinde.