Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Zuzana Šeptunová

projektová manažerkaZuzana je součástí týmu Stromy a Voda, kde nejprve během studia absolvovala půlroční stáž a od roku 2014 je odpovědná za koordinaci grantů podporující komunitní výsadby stromů a šetrné hospodaření s vodou v krajině, městě a budově. Pro studenty vysokých škol s inovativními nápady na šetrné hospodaření s vodou připravuje soutěž Pro vodu. Dokončila studium oboru krajinářství na Mendelově Univerzitě v Brně, která jí dala dobrý základ pro další odborný i osobní rozvoj. Na škole měla možnost získat praktické zkušenosti na zahraničních stážích a to především ve Španělsku a Latinské Americe, v Peru například pracovala na své diplomové práci na téma stanovení dřevní biomasy stínících dřevin kávových plantáží.
 

Kontakt

zuzana.septunova@nap.cz | 515 903 127, 775 856 985