Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Markéta Fučíková

finanční ředitelka

„Dřív, než nám to příroda spočítá.“
Markétin život je plně ve znamení práce pro neziskový sektor. Působila v několika brněnských neziskových organizacích a v roce 1997 nastoupila do Nadace Partnerství, kde se po studiu ekonomiky a řízení neziskových nestátních organizací na Masarykově univerzitě stala finanční ředitelkou nadace. Její hlavní pracovní náplní je tak kompletní správa nadačního finančnictví, což je při objemu jejích aktivit a množství zaměstnanců obří úkol.
 

Kontakt

marketa.janickova@nap.cz | 777 363 181