Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Martin Gillár

ředitel komunikace

„Dobré projekty se komunikují samy."
Martin je zodpovědný za PR a komunikaci nadace od roku 2013. Předtím působil pět let v nadačním týmu Greenways, kde měl na starosti propagaci Moravských vinařských stezek, Labské stezky, Festivalu otevřených sklepů a vedl brněnskou část kampaně Do práce na kole. Vystudoval bohemistiku a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde také založil časopis Tour de Culture. Dva roky vedl jednu z příloh Literárních novin, spolupracoval i na propagaci brněnského festivalu Expozice nové hudby a na projektech agentury Idealisti.
 

Kontakt

martin.gillar@nap.cz | 515 903 122