Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Miroslav Kundrata

ředitel strategického rozvoje

„Podporovat a motivovat osoby, které mají dobré nápady, znamená stavět mosty mezi lidmi“

Představujeme

Mirek patří ke spoluzakladatelům nadace, kde se pohybuje již více než dvě desetiletí. Na začátku 90. let spoluzakládal i řadu dalších neziskových organizací a sítí, například ZO ČSOP Veronica, Nadaci Veronica, Unii pro řeku Moravu, Tradice Bílých Karpat, CEEWEB, síť ekologických poraden a podílel se na přípravě programu amerických nadací Environmental Partnership for Central Europe.
V roce 1994 se stal první ředitelem nadace a v této fukci působí dodnes. Jeho hlavní náplní práce je kontinuální rozvoj aktivit a činností nadace a jejich strategické plánování.
Vzdělání fyzického geografa mu dalo základ pro vnímání souvislostí mezi přírodními a sociálními procesy. Na začátku 80. let mimo jiné zpracovával územní plán města Brna a působil na Geografickém ústavu Akademie věd, který se zabýval komplexním studiem životního prostředí. V tomto prostředí se začal angažovat v ochraně životního prostředí, zejména v jihomoravských kauzách typu Nové Mlýny, Brněnský autodrom, Vírský přivaděč, apod, vydával ekologický časopis Veronica, natáčel dokumenty k ekologickým i civilizačním kauzám. Na počátku 90. let se se věnoval především aktivitám typu navazování zahraničních kontaktů a hledáním inspirace pro demokratické ekologické politiky, které vyústily v založení zmíněných neziskových organizací, mezi nimi i Nadace Partnerství.
 

Kontakt

miroslav.kundrata@nap.cz | 515 903 130
 

Zajímavosti