Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Petr Kazda

ředitel

„Kolik přírody, tolik svobody.“
Během studií managementu a marketingu na Masarykově univerzitě v Brně se Petr věnoval ochraně přírody a ekologické výchově. Spojení záliby a odborných znalostí našel ve spolupráci s Nadací Partnerství. Jako výkonný ředitel uplatňuje své zkušenosti z řízení o. p. s. Partnerství a rozvoje služeb. Věnoval se zejména marketingu produktů zaměřených na udržitelný cestovní ruch a místní spotřebu.

Vybudoval certifikaci Cyklisté vítáni, která v současnosti sdružuje tisícovku podnikatelů v cestovním ruchu, pomáhál s propagaci stezek Labská stezka, Greenway Praha-Vídeň nebo Moravských vinařských stezek. Rovněž se podílí na marketingu Festivalu otevřených sklepů. Spoluvytváří webové portály, které prodávají turistické produkty a další služby Partnerství.

Praktickou ochranu přírody i ekologickou výchovu podporuje také jako člen a dobrovolník spolku Rezekvítek

 

Kontakt

petr.kazda@nap.cz | 736 676 588