Jak pomáháme?

 • udělujeme granty
 • poskytujeme odborné služby
 • vzděláváme širokou veřejnost i veřejnou správu
 • inspirujeme naší Otevřenou zahradou
 • organizujeme informační i propagační kampaně

„Lidé jsou zahlceni informacemi, poučeními, negativními zprávami. Chceme je praktickými příklady naladit, aby sami měli větší chuť uchopit péči o svůj domov a okolí do svých rukou.“ 
Miroslav Kundrata, ředitel strategického rozvoje
 

Naše témata 

veřejná prostranství | zklidňování dopravy a bezpečné cesty do škol | zelené stavění | zeleň ve městě a v krajině | hospodaření s vodou | obnovitelné zdroje energie | šetrná turistika | cyklistika a pěší doprava | ochrana přírody a kulturního dědictví | společenská odpovědnost | zapojování veřejnosti do ro zhodování | vzdělávání |  


O co nám jde? Chceme...

 • posilovat aktivní přístup komunit v péči o životní prostředí a roli občanské společnosti
 • měnit hodnoty české populace k větší odpovědnosti za budoucnost
 • dbát na dlouhodobé koncepce s mezinárodním kontextem
 • inspirovat k šetrnému chování jako každodenní záležitosti
 • prosazovat rovnocenná partnerství neziskového sektoru se státem a byznysem
 • podporovat konkurenceschopnost ČR využíváním moderních šetrných technologií a obnovitelných zdrojů
 • efektivně spolupracovat na těchto vizích s našimi firemními partnery
 

Podívejte se na videomedailonek naší nadace


Z naší historie..stručně

 • 1991 založily Nadaci Partnerství americké nadace
 • 1995 jsme se podíleli na založení Fóra dárců
 • 2004 jsme zorganizovali první známou velkou DMS Sbírku pro Tatry
 • 2012 jsme v Brně otevřeli nové vzdělávací centrum Otevřená zahrada  
 • je toho ale mnohem víc, podívejte se na podrobnou historii naší nadace

 

Mezinárodní spolupráce

Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku tvoříme asociaci Environmental Partnership Association, zaměřenou na podporu aktivit směřujících k ochraně životního prostředí, místních komunit a společnosti. Asociace EPA registrovaná v České republice v roce 2004 formalizovala dlouhodobou spolupráci v rámci konsorcia EPCE. Od založení v roce 1991 podpořily nadace sdružené v EPA v regionu střední a východní Evropy projekty v celkové hodnotě přesahující 17 milionů USD.
 
Jsme také součástí Evropské cyklistické federace, Evropské asociace stezek Greenways i Business Leaders Fora.
Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

logo_SPR.png

Přijďte nás navštívit v naší Otevřené zahradě!