1991

Americké nadace (C.S. Mott Foundation, German Marshall Fund, Rockefeller Brothers Fund) se poprvé v historii spojují pro činnost v zahraničí a hledají, jak co nejúčinněji pomoci novým demokraciím ve střední Evropě. Vzniká program ochrany životního prostředí a posílení demokracie pod názvem Environmental Partnership for Central Europe. Zpočátku je založený pouze na grantování a stážích do USA. Sídlí v Praze, ředitelkou je Susan Cleveland. Grantová komise se skládá ze zástupců českých a slovenských neziskových organizací.
 

1992

Registrace Nadace podle tehdejšího zákona v Praze. Zahájeny stáže v USA – land stewardship s QLF a management řek.
 

1993

Po rozpadu Československa je jmenován prvním českým ředitelem Ivan Indráček, asistentem Aleš Lisa. Vzniká kancelář pro Slovensko (ředitel Juraj Mesík).
 

1994

Ředitelem Nadace Partnerství jmenován Miroslav Kundrata a současně dohodnuta spolupráce s Tomášem Růžičkou (současným výkonným ředitelem Nadace Partnerství), celkem pracují pro nadaci 3 lidé. Přesun sídla do Brna. V ČR přijat ozonový zákon za přispění tlaku ekologických neziskových organizací. První land stewardship exchange workshop v Bílých Karpatech s QLF.
 

1995

V kanceláři pracuje již 5 –7 lidí, včetně dobrovolnice US Peace Corps, Marlene Stjernholm. Budování správní rady, první oslovování soukromého sektoru. Vznik a přijetí nadačního loga a rozhodnutí o českém názvu Nadace Partnerství. Nadace je spoluzakladatelem Fóra dárců.
 

1996

První oslovování firemních dárců a kurzy v managementu sdílené s Ekologickým institutem Veronica a dalšími neziskovými organizaceni. Vytvoření prvního nadačního programu pro veřejná prostranství ve spolupráci s organizací PPS z New Yorku. Zahájení programu německo-polsko-české spolupráce. Nadační kancelář vzniká také v Praze. Ukončení programu US AID v ČR, útlum grantového programu NROS pro ekologické neziskovky.
 

1997

Přijetí nového zákona o nadacích a nadačních fondech. Podíl financování americkými nadacemi klesl na 50 procent. Nový grantový program nadace na podporu energetických úspor a alternativních zdrojů energie (s podporou lucemburské vlády pokračuje 10 let) a program Právo vědět. Citelný nedostatek financí pro neziskový sektor. Formování názorů na přijatelnost dárců ve správní radě. Povodně na Moravě – Nadace Partnerství se aktivně zapojuje do návrhu opatření s Unií pro řeku Moravu. ČR vstupuje do NATO. Přijat nový přísný zákon o nadacích a nadačních fondech.
 

1998

Nová registrace nadace podle nového zákona. Nadační jmění činí 1 mil. Kč. Zahajujeme spolupráci na programu Iniciativa na podporu partnerství v komunitách. Převzetí sítě zelených stezek Greenways pod nadaci – nastupuje Juraj Flamik. Ukončení programu německo-polsko-české spolupráce.
 

1999

V nadaci pracuje 10 lidí, máme stabilizovanou správní radu, oslovovujeme české firmy. Realizujeme společný program konsorcia Environmental Partnership for Central Europe nazvaný Úspory energie na školách (s Honeywellem). Přijetí prvního příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) do nadačního jmění (38,8 mil. Kč). Nadace v ČR sdružují finanční prostředky získané z NIF do správy finančním institucím. Zajišťujeme přípravu ekologického měsíčníku v České televizi (pořad Divizna).
 

2000

Snižování závislosti na amerických nadacích – dohoda o postupném odchodu z regionu. Příprava na vstup do Evrospké unie. Základní grantový program podporuje nadace DOEN. Vzniká program Strom životaa veřejná sbírka na sázení stromů. S nadací Via vedeme společný program Doprava pro 21. století. Otevíráme Moravské vinařské stezky. Zahajujeme program Život pro venkov. Pokračujeme na přípravě ekologického měsíčníku v ČT s novým názvem Pavučina. V ČR přibylo 31 nových hypermarketů, spouští se jaderná elektrárna Temelín.
 

2001

Máme prvního velkého českého firemního dárce - Českou spořitelnu (podporuje zelené stezky Greenways). Ukončujeme program Iniciativa na podporu partnerství v komunitách. Zahajujeme systematickou komunikaci s firmami a důraz na PR. Vytváříme nadační program na propagaci biovýrobků. Počet pracovníků v nadaci se zvyšuje na 20. Zakládáme Partnerství, o.p.s. Přijetí zákona o integrované prevenci a integrovaném registru znečištění.
 

2002

Obdrželi jsme Challenge grant od Mott Foundation do nadačního jmění. Pořádáme celostátní anketu Strom roku a soutěž Česká biopotravina roku. Ukončujeme program Právo vědět. Zahajujeme 2. kolo školicího programu v metodách komunitního rozvoje. Přijetí druhého příspěvku z Nadačního investičního fondu do nadačního jmění (19,7 mil. Kč). Natáčíme s National Geographic v Bílých Karpatech.
 

2003

Zahajujeme spolupráci s Toyotou na programu Škola pro udržitelný život. Schváleny Principy partnerství a Etický kodex původu zdrojů nadace. Natáčíme s BBC v Beskydech. Zahájena jednání o charitativnií loterii. Pomoc při zahájení práce bulharské nadace Ekoobščnost.
 

2004

Dohoda nadací a mobilních operátorů o DMS. Formální založení Environmental Partnership for Sustainable Development. Sloučení s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. S Nadací Charty 77 zahajujeme spolupráci při udělování Ceny Josefa Vavrouška. Zahajujeme projekt revitalizace Budějovické s Českou spořitelnou. Větrná smršť v Tatrách – pořádáme veřejnou Sbírku pro Tatry s využitím DMS, přinesla výtěžek 14 milionů korun. Stali jsme se mediálně nejcitovanější českou nadací. Ukončujeme lucemburský program na podporu úspor energie. Zahajujeme spolupráci s firmami Skanska , TPCA a Philips. Ze strukturálních fondů schválení dosud největšího projektu nadace - certifikace Cyklisté vítáni (9,9 mil. Kč). V květnu ČR vstupuje do Evropské unie.
 

2005

Společně s Nadací Ekopolis poskytujeme granty v Tatrách. Vytváříme grantový program pro Kolínsko (s TPCA). Nadace Partnerství získala Cenu ministra životního prostředí. V nadaci spolupracuje 30 lidí. Ukončení programu podpory regionálních nadací. Předsednictví správní rady přebírá Jiří Francek. Naše programy Greenways a Prostory asistují srbské organizaci Zelena mreža.
 

2006

Podrobné strategické plánování nadace. Firemní dárci se sami obracejí na Nadaci Partnerství. Získáváme nové dárce a partnery (např. Škoda auto, AXA (Winterthur), Geodis). Výrazně rozšiřujeme grantování v programu Strom života (partnerem je společnost Skanska). Příprava podpory bezpečných cest do škol v programu Na zelenou. Nákup nemovitosti v Brně jako forma investice nadačního jmění a změna sídla. Obnovena jednání o loterii. Dokončena stavba pasivního Centra Hostětín. Zelení v Poslanecké sněmovně.
 

2007

Zahájení grantového programu 5P pro Prahu (partnerem Penta) a projektu Na zelenou (partnerem AXA). Otevření restaurace La Bouchée v sídle nadace. Spot „Vaše rozhodnutí mění svět“ je vysílán opakovaně v České televizi. Tetrapak se stává partnerem soutěže Město stromů. Zahájení spolupráce s mongolskou organizací People Centered Conservation a spolupráce se Seznamem.cz. Organizování České biopotraviny roku jsme předali Potravinářské komoře.
 

2008

Administrujeme grantové programy Nadace OKD nazvané Pro budoucnost a Pro Evropu. Penta končí podporu nadace. Pracujeme s 65 firemními partnery, z toho 18 nás podporuje finančně. V anketě Strom roku hlasovalo přes 87 000 lidí. Česká televize odvysílala naše 3 hrané spoty vyzývající k šetrné dopravě, místní spotřebě a úsporám energie. Zahájili jsme svůj klimatický program. Program Škola pro udržitelný život jsme rozšířili na celé území ČR. Ke konci roku evidujeme 35 pracovních úvazků.
 

2009

Rok poznamenaný hospodářskou krizí. Společnost Skanska se rozhodla ukončit spolupráci jako generální partner programu Strom života. Vyhráli jsme tendr na administraci Blokového grantu ze Švýcarského finančního mechanismu. Koncem roku začala vyrábět elektřinu fotovoltaická elektrárna v Hostětíně - jako forma společné investice Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Nadace české architektury a obce Hostětín. Podali jsme žádost do Operačního programu Životní prostředí na výstavbu pasivního domu a vzdělávací zahrady v Údolní. Česká televize odvysílala spot odkazující na naši emisní kalkulačku. Organizovali jsme první tři Festivaly otevřených sklepů.
 

2010

Podílíme se na přípravě návštěvy prince Charlese v Hostětíně. Vyhlásili jsme Blokový grant (ze Švýcarského mechanismu) pro neziskové organizace v oblasti sociální a životního prostředí pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský – objemově dosud největší grantový program. Získali jsme dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu pasivního domu a vzdělávací zahrady a zahájili přípravy ke stavbě. Státní fond životního prostředí podpořil projekt Evropský strom roku a do konce roku se připojilo k vyhlašování stromu roku 5 dalších zemí. Probíhá vnitřní reorganizace související s růstem organizace. Ke konci roku máme v Nadaci Partnerství a v Partnerství ,o.p.s. celkem 42 pracovních úvazků. Sjednotili jsme používání loga se všemi nadacemi sdruženými v Environmental Partnership Association, ze které vystoupila polská nadace.
 

2011

Nadace Partnerství slaví 20 let práce pro životní prostředí a občanskou společnost. Dokončujeme projektové práce a zahajujeme stavbu Otevřené zahrady a poradenského centra NNO v Brně. Pro jeho koordinaci získáváme podporu pro stážistu Martina Klicnara z Roku jinak Nadace Vodafone. Pro tento zajímavý projekt navazujeme spolupráci s dalšími firemními partnery. Zpracovali jsme studii revitalizace zahrad pod Špilberkem. Na jaře jsme v rámci programu Urbspace uspořádali velmi úspěšnou konferenci k veřejným prostranstvím se světoznámým dánským architektem Janem Gehlem a další konferenci Lidé - auta prostory. Zaznamenali jsme rekordní účast na jarním pálavském Festivalu otevřených sklepů. Připravujeme říjnový festival Milujeme stromy a rekord v sázení stromů. Zahajujeme nové strategické plánování.
 

2012

Společně s NROS jsme uspěli v tendru o administraci tzv. norských grantů pro neziskovky. Přibrali jsme do naší rodiny téma vody v krajině. Dokončili jsme stavbu nového vzdělávacího a poradenského centra Otevřená zahrada. Vydali jsme český překlad knihy Města pro lidi dánského architekta Jana Gehla. Vyhlásili jsme ankety Strom roku i Evropský strom roku. Uspořádali jsme konferenci o udržitelné dopravě, kde jsme vyhlásili i vítěze soutěže Cesty městy. Připravili jsme další Festivaly otevřených sklepů a poprvé i předvánoční brněnský festival Víno z blízka.