Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Respekt/1.3.2014: Otevřená zahrada

Adam Gebrian připravil pro Respekt dvojstránku o našem areálu. Stavba dokonce získala ocenění v soutěži Stavba roku 2013.

Každý ví, že činy zpravidla znamenají více než slova. Smyslem existence brněnské Nadace Partnerství jsou pokusy o zlepšení prostředí kolem nás debat o veřejných prostranstvích, osvěta v oblasti udržitelných způsobů dopravy, lepší zapojení veřejnosti do politického rozhodování nebo podpora ekologických způsobů stavění a alternativních zdrojů energie.

Často jde o teorii, ale nedávno Partnerství předvedlo přístupy, které propaguje, samo na sobě. Nadace se rozhodla zvětšit své existující sídlo, rekultivovat rozsáhlou zahradu na severním úpatí Špilberku a přidat k této zahradě nezbytné zázemí, ale i prostory pro přednášky, konference, svoji vlastní činnost a kanceláře pro nevládní a neziskové organizace.


Více čtěte v předplatitelské sekci Respektu.