Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Respekt 2013/ č. 22: Stromolezci proti stromofobii

 „Po ošetření nemusí zůstat na místě stromu něco, co nejvíc ze všeho připomíná kůl, obrázek známý z minulosti z mnoha alejí a náměstí. Naopak, když arboristé odejdou, lidé si zřejmě změny vůbec nevšimnou.“

Děkujeme velmi vnímavé reportérce Karolíně Vránkové z Respektu za uveřejnění článku o projektu Zdravé stromy pro zítřek. Celý článek si můžete přečíst v příloze.