Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Severočeský Deník/25.6.: Celostátní soutež Cesty městy

Severočeský Deník popisuje podrobně projekty přihlášené do soutěže Cesty městy, která oceňuje města za jejich přínos ke zvýšení bezpečnosti dopravy.
Severní Čechy – Pět, respektive čtyři přihlášené projekty. Města v Libereckém a Ústeckém kraji patřila v letošním
roce k nejaktivnějším při podávání přihlášek do celostátní soutěže Cesty městy. Odborná porota ve 13. ročníku soutěže,
která oceňuje města a obce za jejich přínos ke zvyšování bezpečnosti dopravy, navštíví všechny kraje České republiky,
aby ohodnotila 41 dopravních projektu různých objemů a funkcí – od rekonstruovaných křižovatek přes cyklostezky
až po nově vytvořená náměstí.

Celý článek naleznete v příloze.