Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Přebírám nadaci ve chvíli, kdy dokáže žít svou misi udržitelného rozvoje.

Po 25 letech vystřídal v čele naší nadace Mirka Kundratu, jednu z nejvýraznějších person neziskového sektoru, Petr Kazda. Jak je připraven na takovou výzvu?
Petře, v nadaci už působíš od roku 2005, což je dlouhá doba. Zkusíš se ohlédnout za svými začátky v nadaci? 

Nastupoval jsem do nadace v době, kdy měla 15 zaměstnanců a sídlila v několika malých kancelářích v centru Brna. V týmu Greenways jsem měl možnost podílet se na prvních cyklistických akcích na Moravských vinařských stezkách, nahlédnout do vztahů mezi obcemi, podnikateli a návštěvníky regionu. Společně s provozovateli turistických služeb jsme tak mohli připravit národní certifikaci Cyklisté vítáni, která reagovala na specifické potřeby cykloturistů. 

Rozvoj certifikace Cyklisté vítáni jsi vedl dlouhé roky. Podařilo se za těch 14 let díky ní zlepšit podmínky pro cyklisty v turistických zařízeních?

Podmínky pro cyklisty se zlepšily díky vlastním zkušenostem provozovatelů služeb a rostoucí oblibě krátkých dovolených na kole. Kdo chtěl zajistit zázemí pro tuto rostoucí a bonitní klientelu, mohl se nechat certifikací inspirovat. Cyklisté vítáni sehráli úlohu zprostředkovatele vize ideálních služeb pro cyklisty. Společně s nabídkou dálkových cyklotras teď certifikované služby soutěží o evropskou klientelu. Pod značkou Česko jede zastupují na evropském trhu aktivní dovolenou v České republice.

Za tu dobu se určitě pozice nadace a její smysl pro českou společnost změnily? Dokázal bys popsat jakou cestu nadace ušla?

Nadace a její kolektiv spolupracovníků je nositelem výjimečného know-how, které je podpořené vlastní každodenní zkušeností. Přebírám nadaci ve chvíli, kdy dokáže žít svou misi udržitelného rozvoje a ochrany přírody a inspirovat k jejímu následování své okolí. V Brně provozujeme vzdělávací a informační centrum Otevřená zahrada, které je laboratoří adaptace na změnu klimatu. Ukazujeme možnosti úspor energií, využívání obnovitelných zdrojů, šetrného zacházení s vodou, ochlazující vliv zeleně na okolní prostředí. K ohleduplnému nakládání s přírodními zdroji vedeme další generace. 

Kterým směrem by se nadace měla podle Tvého názoru vydat? Dokážeš v jedné větě vystihnout svou vizi nadace v dalších letech?

Udržitelné společenství v souladu s životním prostředím. Nadace Partnerství má záměr vytvářet takové společenství už ve svém názvu. Budeme dál propojovat odborníky, soukromou sféru, obce a občanskou společnost a vytvářet podmínky pro přenos know-how, které podporuje udržitelný život.
 
Díky a ať se Tobě i nadaci daří