Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Děti z Litoměřic žádají zástupce města o bezpečnou cestu do školy

Děti ze ZŠ a MŠ Lingua Universal zmapovaly nebezpečná místa v okolí své školy.
Brno (19. listopadu 2015) - Děti ze ZŠ a MŠ Lingua Universal zmapovaly nebezpečná místa v okolí své školy a své poznatky předaly odborníkovi, který na jejich základě vypracoval odbornou studii s konkrétními návrhy, jak s identifikovanými riziky naložit. Tuto dopravní studii dnes děti předaly zástupcům města s žádostí o realizaci navržených opatření.
 
Po měsících příprav mohli děti ZŠ a MŠ Lingua Universal konečně přistoupit k naplnění svého cíle: zástupkyním města Ing. Andree Křížové (vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče) a Ing. Venuši Brunclíkové (vedoucí odboru územního rozvoje) dnes předaly odbornou dopravní studii, kterou na základě jejich požadavků vypracoval dopravní projektant Ing. Vladimír Budinský. Dopravní studie obsahuje konkrétní návrhy, jak zlepšit bezpečnost dopravy v okolí školy. Velmi problémovým místem ZŠ a MŠ Lingua Universal je dlouhodobě prostor školního dvora. Bezpečnost žáků je znatelně ohrožována přímo na školním dvoře, a to ze strany samotných rodičů, kteří své děti odvážejí ráno do školy. Řada z nich totiž zajíždí svým autem přímo na školní dvůr v době, kdy je koncentrace dětí z důvodu začátku vyučování nejvyšší. Tento problém by se dal vyřešit vybudováním parkoviště pro krátkodobé stání (tzv. Kiss & Ride) v Sovově ulici, které by rodičům umožnilo deseti minutové zastavení pro vyložení a odvedení dítěte do školy.
 
„Děti své cesty do a ze školy velmi důvěrně znají. Právě proto mají v projektu nezastupitelnou roli a perfektně zvládají úlohu dopravního auditora. Upozorňují často i na taková riziková místa, která by profesionálům jinak unikla,“ uvádí koordinátor programu Radek Patrný z Nadace Partnerství. Ředitelka školy Ing. Blanka Fránová Ježková k tomu dodává: „Pevně doufáme, že se Město Litoměřice rozhodne ze svého rozpočtu uvolnit část finančních prostředků na navrhované dopravní úpravy, neboť jejich realizace by výrazně zvýšila bezpečnost dětí při jejich cestě do školy.“
 
Cílem grantového programu Na zelenou, vyhlašovaný Nadací Partnerství, je však nejen zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol, ale hlavně motivovat děti k zájmu o veřejné záležitosti. Jak říká projektový manažer Nadace Partnerství Radek Patrný, v programu Na zelenou je důraz na celkovou motivaci velmi důležitý: „Žáci se účastní všech aktivit nutných ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy – sbírají data pro studii, besedují s odborníky a policisty, mapu nebezpečných míst osobně předávají vedení obce. Chceme totiž, aby pochopili, že spoustu věcí mohou samy ovlivnit,“ vysvětluje Radek Patrný. Koordinátorka školního projektu Martina Maršálková hodnotí projekt: „V rámci projektu „Bezpečně do školy“ se měli žáci možnost aktivně spolupodílet na zajištění bezpečnějšího prostředí školy. Byl jim dán prostor, aby se vyjádřili k hlavním dopravním problémům, které uvedli v dotazníkovém šetření.“
 
Hlavním partnerem Na zelenou je opět společnost AXA. „Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již od prvního ročníku. Těší nás, že o program je mezi školami stále větší zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou,“ uvádí Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA.
 
Více informací o projektu Na zelenou: www.nazelenou.cz