Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Mostečtí žáci s hendikepem pomáhají své škole!

Most (25. října 2013) – U základní a střední školy Jana Palacha pro žáky s postižením vzniká dnes v Mostě rozlehlý kompost pro výuku i praktické využití. Společně se svými učiteli a dobrovolníky jej budují sami žáci školy. Projekt Bioodpad – odpad plný živin vzešel z nápadů samotných žáků, kteří jím chtějí vyřešit současné zcela nevyhovující skladování bioodpadu na školní zahradě. Finanční podporu na svůj projekt získala škola od Nadace Partnerství a společnosti Toyota Motor Czech spol. s r.o., a to díky programu Škola pro udržitelný život. Ruku k dílu přiložili i dobrovolníci z těchto dvou společností.

 
„Děti nejen že vybudují kompost, ale absolvují i přednášku o třídění odpadů a bioodpadu. Zároveň jsme pro ně připravili i soutěž ,O nejkrásnější kompost ve 3D‘ a navštíví i kompostárnu Pitterling v Bílině-Chudeřicích.“ uvádí učitelka ZŠ a SŠ Jana Palacha v Mostě Jana Hofferová. „Navíc pomocí dotazníku zjistí, jak s bioodpadem nakládají obyvatelé domů v okolí školy,“ dodává Hofferová.
 
Podporu na svůj projekt obdržela škola od Nadace Partnerství v programu Škola pro udržitelný život. „Pomáháme aktivním školám plnit jejich sny a jsme rádi, že jednou z nich je také ZŠ a SŠ Jana Palacha v Mostě,“ říká Michal Veselý z Nadace Partnerství. Chceme vybudovat u dětí vztah k místu a naučit je se o ně starat. To je důvod, proč Nadace Partnerství a Toyota Motor Czech dlouhodobě podporuje školy jako je ta v Mostě,“ zdůrazňuje Veselý hlavní význam tohoto programu.
 
Škola pro udržitelný život rozvíjí výuku založenou na zapojení žáků do promýšlení a řešení potřeb obce i okolí školy. Učitelé a žáci se díky tomuto programu učí společně plánovat a realizovat projekt krok za krokem, komunikovat lépe s veřejností a prezentovat dění ve škole. Cílem je vytvořit v dětech i dospělých zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
 
Kontakt:

Michal Veselý, Nadace Partnerství, michal.vesely@nap.cz, 724 944 677
Jana Hofferová, koordinátorka projektu na škole, jana.hofferova@seznam.cz, 476 700 000
 
Více informací:

program Škola pro udržitelný život: www.skolaprozivot.cz
projekt Bioodpad – odpad plný živin: www.specmo.cz/2013/clanek/1378159200/projekt-bioodpad-plny-zivin
 
Fota v tiskové kvalitě ke stažení níže
 
Další informace

Škola pro udržitelný život
je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti a navržené změny realizují. Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. www.skolaprozivot.cz
 
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. www.nadacepartnerstvi.cz Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi!
 
Automobilová značka Toyota, jako přední výrobce automobilů na světě, je leaderem v aplikaci moderních technologií, která skutečně a s plnou vážností staví svoji filozofii na ohleduplnosti k životnímu prostředí. Její přístup není příkladný pouze v oblasti aplikace šetrných technologií, jejímž příkladem jsou modely Prius a Auris HSD (Hybrid Synergy Drive), ale také ekologická výroba a pečlivě zvládnutý recyklační proces po skončení životního cyklu každého automobilu. Za více jak 10 let se hybridní technologie dále rozšířila do vozů prémiové značky Lexus a s její aplikací se počítá i v budoucnosti. Vedle tohoto se technologický vývoj zaměřuje na další alternativní pohon s vodíkovými palivovými články a ryzími elektromobily. V neposlední řadě podporuje největší japonská automobilka mnoho celosvětových ekologických projektů, kterým přikládá velkou váhu.