Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Na zelenou: Děti žádají starostu o bezpečnou cestu do školy

Praha (11. listopadu 2013) – Letos na jaře žáci ZŠ Svatoplukova ve Šternberku zmapovali nebezpečná místa v okolí školy a své poznatky předali dopravnímu inženýrovi. Ten na jejich základě navrhl konkrétní opatření, jehož dokumentaci dnes děti předají přímo starostovi obce Stanislavu Orságovi. V okolí své školy se totiž chtějí cítit bezpečněji.

Vytipovat nebezpečná místa na cestě do školy, sbírat data pro dopravní inženýry nebo vyjednávat s politiky o podpoře. Tyto a mnohé další zajímavé aktivity již sedm let umožňuje českým školákům grantový program Na zelenou, jehož hlavním cílem je zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol a motivovat žáky k většímu zájmu o veřejné záležitosti.
 
Dopravní situaci u šternberské školy komplikuje řada problémů. Nově vypracovaná dopravní studie jich identifikuje celkem 7 a každý z nich navrhuje řešit konkrétním opatřením. „Nejvážnější problém představuje rušná křižovatka ulic Sadová a Pod Lesem. Po její úpravě již dlouho volají jak rodiče a žáci školy, tak i široká veřejnost. Dopravní studie navrhuje upravit celou křižovatku spolu s přilehlou autobusovou zastávkou a na místě vybudovat nový přechod pro chodce,“ shrnuje situaci ředitel školy Jaromír Sedlák.
 
Dopravní studii dnes děti předají starostovi města s prosbou o realizaci. Počet realizovaných dopravních opatření, na která města či obce najdou ve svém rozpočtu prostředky, se rok od roku zvyšuje. Barbora Kolárová z Nadace Partnerství situaci hodnotí následovně: „Velmi nás těší, že navržené změny nezůstávají jen na papíře. Například v roce 2010 bylo vypracováno a předáno 10 dopravních studií a k dnešnímu datu jich je částečně či plně realizováno již 7. Kromě toho je program Na zelenou nesmírně cenný proto, že děti se s problematikou bezpečnosti silničního provozu seznámí způsobem, který je obecně vede ke většímu zájmu o veřejné záležitosti,“ vypočítává přínosy projektu Barbora Kolárová.
 

Grantovou výzvu Na zelenou vyhlašuje Nadace Partnerství, generálním partnerem programu je společnost  AXA. V letošním grantovém ročníku bylo mezi 11 škol rozděleno celkem 630.000 korun.

 
Více informací o grantovém programu a podpořených projektech naleznete na webu Nadace Partnerství.
______________
 
Fotografie ke stažení:

 
Fotografie z projektu Na zelenou ve Šternberku.

Kontakt:
           
Jaromír Sedlák, ředitel ZŠ Svatoplukova, Šternberk, e-mail: sedlak@zssvat.cz, 602 705 478                                         
Ondřej Lukáš, PR a komunikace Nadace Partnerství, e-mail, ondrej.lukas@nap.cz, 608 383 225            
Barbora Kolárová, Nadace Partnerství, e-mail: barbora.kolarova@nap.cz, 608 210 642