Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Projekty podél tras Greenways si rozdělí 600.000 Kč

Brno (1. července 2013) – Celkem 14 projektů na českých stezkách Greenways letos podpoří Nadace Partnerství společně s Nadací České spořitelny a rozdělí mezi ně celkem 600.000 Kč. „Granty rozdělujeme každoročně a během dlouholeté spolupráce s Nadací České spořitelny jsme celkem rozdělili více jak 16 milionů korun,“ říká koordinátor programu Greenways Nadace Partnerství Juraj Flamik.

Prostřednictvím grantového řízení pomáhá Nadace Partnerství rozvíjet české stezky Greenways. Cyklisté a turisté tak díky Nadaci Partnerství a Nadaci České spořitelny mohou na Labské stezce, Moravských vinařských stezkách, Greenway Praha-Vídeň, Greenway Jizera a na dalších českých cyklotrasách využívat desítky odpočívadel, informačních panelů a účastnit se nejrůznějších akcí, které byly během 13 let podpořeny.    

„Každoročně žádají o grant přibližně tři desítky zájemců, z nichž můžeme podpořit přibližně polovinu z nich,“ vysvětluje Flamik. Letošní rok se o grant přihlásilo 22 projektů, z nichž bylo hned 14 úspěšných. Celkem 5 projektů tak bude realizováno na Moravských vinařských stezkách, 3 projekty v Praze, 2 v Královéhradeckém, 2 v Ústeckém a 2 v Libereckém kraji.

Moravské vinařské stezky jsou již etablovaným projektem, na kterém Nadace Partnerství společně s partnery pracuje více jak 13 let. Během té doby se z Moravských vinařských stezek stal jeden z nejoblíbenějších cykloturistických produktů u nás. „Letos jsme podpořili celkem 5 projektů – Otevírání Lichtenštejnských stezek společně s novou akcí Velkomoravské stezky, odpočívka u prameniště Ždánického potoka, vybudování krytého odpočívadla a infopanelu v Terezíně u Čejče, revitalizaci prostoru před vinnými sklepy U Hřiště v Šardicích a vybudování infopanelu a lavičky v Jevišovce,“ říká koordinátor vinařských stezek Luboš Kala.

Labská stezka patří v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím cykloturistickým trasám v České republice. V mezinárodním měřítku patří k páteřním evropským trasám a její německá část je dlouhodobě nejoblíbenější dálkovou cyklotrasou. „Na Labské stezce díky grantu vznikne navazující tematická cyklotras – druhá část stávající Pravěké archeostezky i Archeoparku Všestary, dále informační tabule na Litoměřicku a uskuteční se propagační akce na novém úseku stezky mezi Hradcem Králové a Kuksem,“ popisuje Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky z Nadace Partnerství.

V Praze podpořila Nadace Partnerství aktivity Pražských matek, iniciativy Auto*Mat a MČ Praha 12. „Dva projekty – Velká studentská cyklojízda i projekt Dvanáctka jede – jsou zaměřené především na propagaci cyklistiky u mladší generace. Projekt iniciativy Auto*Mat si klade za cíl zapojit do propagace i komunity napříč města,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

V Libereckém kraji uspělo Sdružení Český ráj, které v rámci svého projektu na Greenway Jizera provede sčítání cyklistů a pěších, a Cyklisté Liberecka s kampaní Do práce na kole.

V Ústeckém kraji také díky grantu vznikne nová síť stezek s názvem Cyklotrack Tolštejn. V rámci projektu bude ve spolupráci s místními partnery navržena síť včetně návrhu vybavenosti, loga a propagačních materiálů.

„Nadace České spořitelny spolupracuje s Nadací Partnerství od roku 2004. Věříme, že pro budoucí rozvoj lidské společnosti je nejdůležitější nalezení souladu mezi ekonomickým pokrokem a plnohodnotným zachováním životního prostředí pro další generace. Také jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti a prostředí, a proto budujeme dlouhodobá partnerství s organizacemi, které úspěšně přispívají k udržitelnému rozvoji. Myšlenka a realizace Greenways nabízí rozhodně jednu ze správných cest v tomto úsilí. Proto si naší spolupráce Nadaci Partnerství velmi vážíme a máme radost z každé nové aktivity, která v rámci Greenways přispívá ke zkvalitnění prostředí,“ doplnila Dagmar Sladká z Nadace České spořitelny.

Přehled podpořených projektů