Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Soutěž Cesty městy: odborná komise vyráží do severozápadních Čech

(Praha, 15. července 2013) Dvanáctý ročník soutěže Cesty městy, která oceňuje kvalitní dopravní řešení vedoucí ke zklidnění dopravy, je v hodnotící fázi. Odborná komise vyráží v celé republice do terénu a hodnotí přihlášené projekty. V úterý 16. července navštíví Obrnice, Chomutov, Kadaň, Ostrov a Teplou.

Soutěž Cesty městy, kterou Nadace Partnerství organizuje již dvanáctým rokem, hodnotí dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy. Cílem soutěže je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v městech a obcích České republiky, která se mohou stát inspirací pro ostatní.

Do soutěže je možno přihlásit jakýkoliv dopravní projekt co do objemu či zdroje financování. V Ústeckém a Karlovarském kraji členové místních samospráv přihlásili 5 projektů různých objemů. Konkrétně jde o úpravu středu obce  v Obrnicích, postup proti vozidlům bez povinného ručení v Chomutově, stezku pro cyklisty a pěší v Kadani, respektive cyklostezky v Ostrově a Teplé.

Předseda odborné komise Jan Mužík, vedoucí Ústavu urbanismu Stavební fakulty ČVUT, k soutěži podotýká:  „Ze všeho nejdůležitější je odvaha a iniciativa ze strany samotných měst a obcí. Pokud se úpravy týkají silnic vyšší třídy, zejména menší obce se často nechají odradit vleklou komunikací s vlastníkem komunikace, tedy krajem či Ředitelstvím silnic a dálnic. Chtěl bych ale zdůraznit, že úsilí se vyplácí a realizovaná opatření za to opravdu stojí,“ povzbuzuje členy místní samosprávy Jan Mužík.

Velkou rokli rovněž hrají správně zvolená dopravní koncepce a dobrý nápad. Efektivní dopravní řešení totiž nutně nemusí vyžadovat obrovské investice a několik měsíců dlouhou realizaci. V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno rekordních 53 projektů. Databáze projektů, včetně fotografií soutěžních řešení, výše proinvestovaných finančních prostředků, kontaktů na autora projektu a zhotovitele řešení, k nahlédnutí zde.

Za 11 ročníků soutěže Cesty městy odborná porota zhodnotila téměř 280 přihlášených dopravních řešení, ocenila více než 65 projektů a mezi vítěze rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3 miliony korun. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto
.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne dne 16. září v Pardubicích. Kromě samotného vyhlášení proběhne na místě i odborná konference na téma udržitelnost dopravy. Registrace na akci probíhá online.

Více informací o soutěži na www.cestymesty.cz