Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Světoví výrobci kol chtějí zvýšit podíl cyklodopravy v ČR. Podpoří osvětové kampaně.

Praha (23. července 2013) – Nadace Partnerství získala grant z programu Evropské cyklistické federace (ECF) financovaného Klubem cykloprůmyslu (Cycling Industry Club). Ten sdružuje největší výrobce kol a cyklistických doplňků, kteří si od spolupráce slibují vyšší podíl využívání kola v každodenním životě. „Peníze pomohou například propagačním kampaním, jako jsou Do práce na kole nebo Nakupuj na kole,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství a zároveň viceprezident Evropské cyklistické federace.

Přestože se v České republice každoročně prodá na 350.000 jízdních kol a podíl cyklistiky na přepravě osob se odhaduje na 7 %, je podpora cyklistické dopravy v ČR stále nedostatečná. „Především chybí širší propagace každodenního pohybu na kole jako atraktivní alternativy k automobilu,“ vysvětluje Mourek s tím, že právě finance od Klubu cykloprůmyslu by měly pomoci propagovat kolo jako regulérní dopravní prostředek, nikoliv pouze jako volnočasovou aktivitu. Poukazuje přitom na ekonomické i zdravotní přínosy používání jízdního kola. „Například v Praze by podle výzkumů rádo využívalo jízdní kolo do práce a za službami 29 % obyvatel, pokud by k tomu měli dobré podmínky,“ doplňuje Daniel Mourek. Dopravní odborníci podle něj odhadují reálné možnosti cyklodopravy v Praze v rozmezí 6–7 %, což odpovídá současné úrovni Vídně.  

V českém kontextu je třeba zahájit spolupráci s nově vzniklou Asociací měst pro cyklisty na kampaních podporujících vyšší používání kol, konkrétně Do práce na kole a Nakupuj na kole. „Podpořit chceme i využívání nákladních kol při dopravě lehčích nákladů v městských centrech,“ vysvětluje Mourek.

Česká republika není jedinou zemí, kterou Klub cykloprůmyslu podporuje. V celoevropském měřítku mají granty klubu přispět k větší podpoře cyklistické dopravy i z prostředků evropských fondů. „Cílem je získat 6 miliard EUR v příštím rozpočtovém období pro investice do cyklistické infrastruktury, zdvojnásobení podílu cyklistiky na přepravě osob, dokončení sítě EuroVelo v Evropě v roce 2020 a posílení role cyklistických organizací ve střední a východní Evropě,“ vysvětluje Daniel Mourek.

V loňském roce se v celé Evropě prodalo na 19 milionů jízdních kol, což je dvojnásobek počtu prodaných automobilů. Pokud se zlepší infrastruktura pro kola a zároveň ztíží vjezd automobilů do center velkých evropských měst včetně ČR, znamenalo by to podle Evropské cyklistické federace v roce 2030 nárůst prodejů kol a pedeleků o 30 milionů kusů ročně. „Zdvojnásobení současného podílu cyklistů na přepravě osob v Evropě by znamenalo 10 miliónu nových prodaných kol ročně,“ dodává Kevin Mayne, ředitel rozvoje ECF.

Kromě finanční podpory pořádá Klub cykloprůmyslu ve spolupráci s ECF také odborné workshopy. Příští akci uspořádá např. 26. července v rámci Cargoville expozice na ISPOBike 2013 v Mnichově či v rámci největšího evropského veletrhu kol Eurobike v německém Friedrichshafenu 29. srpna 2013 s tématem nákladních kol a nakupování na kole.

Více informací o Evropské cyklistické federaci www.ecf.com
Informace pro média: Daniel Mourek, daniel.mourek@nap.cz, tel. 274 816 727
 

Další tipy pro editory:


Co je kampaň Do práce na kole?

 • každoroční kampaň na podporu využívání kola při cestách do práce.
 • první ročník kampaně Do práce na kole probíhal v roce 2011 pouze v Praze, kdy se do kampaně zapojilo 1 025 zaměstnanců rozdělených do 274 týmu ze 181 firem a institucí.
 • druhý ročník probíhal ve čtyřech městech (Praha, Brno, Liberec a Pardubice) - více než 533 tisíc kilometrů ujelo 2 536 účastníků rozdělených do 829 týmů ze 400 firem a institucí
 • do letošního ročníku kampaně se zapojilo již 11 měst (Praha, Brno, Liberec a Jablonec nad Nisou, Uherské Hradiště, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Plzeň, Ústí nad Labem a Pardubice). Celkem se přihlásilo 3860 účastníků v 1 327 soutěžních týmech ze 776 firem a organizací
 • www.dopracenakole.net


Co je kampaň Nakupuj na kole?

 • Kampaň propagující větší rozšíření jízdního kola pro každodenní nákupy
 • Projekt Nakupuj na kole realizuje od roku 2012 sdružení NaKole. V roce 2013 probíhá v Praze, Olomouci, Brně a v Liberci.
 • www.nakupujnakole.cz


Co jsou trasy EuroVelo?

 • projekt EuroVelo je celoevropská síť dálkových cyklistických tras
 • síť se skládá ze 14 panevropských tras, které spojují všechny evropské země
 • základem jsou již existující i zatím plánované regionální i celostátní trasy
 • www.eurovelo.com, www.eurovelo.cz, www.eurovelo.org


Co je Asociace měst pro cyklisty?

 • Asociace měst pro cyklisty byla založena v červenci 2013 jako sdružení, jehož cílem je měnit neprofesionální a pokřivený pohled na podporu cyklistické dopravy. Nové pojetí utváření veřejných prostranství zahrnuje rovnocenný přístup ke všem jeho účastníkům. Cílem asociace je společně usilovat o změny v legislativě, poskytovat poradenství v oblasti mobility a plánování dopravy, zviditelňovat cyklistickou dopravu a snažit se o dosažení systémových změn ve financování dopravní infrastruktury.
 • www.cyklomesta.cz