Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: ​Krajinu na podzim obohatí stovky nových stromů. Vysadí je místní lidé

Zjistěte, ve co a kde se bude letos na podzim sázet. Podrobnější informace o jednotlivých výsadbách a fotografie naleznete v příloze.
Brno (16. srpen 2017) – Na třinácti místech republiky díky dobrovolnému zapojení obyvatel vyroste téměř šest stovek nových stromů a keřů. Pomohou obnovit ovocné sady starých odrůd i aleje kolem místních komunikací, polních cest a cyklostezek. Finance určené na podzimní výsadby poskytla Nadace Partnerství, která za tímto účelem uvolnila více než 300 tisíc korun. Mezi podpořenými projekty je i pět výsadeb, které finance získaly díky internetovému hlasování Stromy místo letáků. Na této iniciativě nadace dlouhodobě spolupracuje se společností MAKRO.
 
Loni na podzim se do sázení stromů zapojilo přibližně 1500 lidí všech věkových skupin, podobnou účast nadace očekává i v letošním roce. „Komunitní rozměr akce je pro nás stejně důležitý jako výsadba samotná. Rozvíjí vztah lidí k vlastní krajině a prohlubuje spolupráci mezi obcí a spolky, sousedy, spolužáky, rodiči a dětmi,“ říká Adéla Mráčková z Nadace Partnerství. A dodává, že zároveň snižuje riziko poškození nově vysazených stromů vandaly.
 
Sázet stromy letos chtělo 33 obcí, škol, spolků a dalších organizací, finanční příspěvek od nadace obdrželo čtrnáct z nich (pozn. v jedné obci získali grant dva různí žadatelé). Pět míst k výsadbě vybrala veřejnost v internetovém hlasování Stromy místo letáků. „V této inciativě se již osmým rokem snažíme motivovat naše zákazníky k odběru elektronických letáků. Za každého zákazníka odebírajícího elektronický leták, věnujeme Nadaci Partnerství dvacet korun. Hlasování rozhodlo, že nashromážděné finance letos poputují do Prahy, Bakova nad Jizerou, Pusté Polomi, Měcholup a Vrchlabí,“ vysvětluje Romana Nýdrle ze společnosti MAKRO.
 
Nadace podporuje návrat původních druhů dřevin do krajiny a obcí, protože se lépe přizpůsobily místním podmínkám a jsou odolnější vůči nepříznivým vlivům. Mezi vysazenými stromy proto budou lípy, jeřáby, duby, jilmy nebo břízy. Z ovocných dřevin se budou sázet krajové odrůdy, které se u nás pěstovaly zhruba do poloviny minulého století a po té téměř zanikly. Jejich výsadba do alejí a veřejně přístupných sadů mimo jiné přispěje k zachování pestrosti ovocných odrůd, zajištění potravy pro hmyz a další živočichy či zkrášlení míst v období květu, jednomu z nejkrásnějších fenoménů české krajiny.
 
Výsadby stromů mohla Nadace Partnerství finančně podpořit díky přispění společnosti MAKRO, Reda, Hvězdárna a planetárium Brno, Ahinsa shoes, Svěřenské fondy a trusty, běžců RunCzech a díky veřejné sbírce Nadace Partnerství.
 
Informace o jednotlivých projektech jsou v přiloženém souboru
 
Poznámky pro editory
  • Nadace Partnerství se výsadbou stromů dlouhodobě zabývá. Od roku 2004 se díky finančním příspěvkům nadace a dobrovolné práci aktivních lidí podařilo v České republice vysadit téměř 58 tisíc stromů a keřů.
  • V roce 2016 se díky nadačním příspěvkům vysadilo 880 stromů a keřů na 20 místech republiky.Kontakt:

Kontakt
Adéla Mráčková, PR a komunikace, e-mail: adela.mrackova@nap.cz, tel.: 515 903 123, mobil: 721 468 231
Romana Nýdrle, Head of Communications, MAKRO Cash & Carry ČR, e-mail: romana.nydrle@makro.cz, tel.: 251 111 521, mobil: 603 850 545