Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: Cesty městy: aktuálním trendem v Česku je koncepční přístup

​V jubilejním ročníku soutěží 19 přihlášených měst a obcí z deseti krajů.
Brno (27. června 2016) – Nyní je na odborné komisi, aby navštívila všechna přihlášená dopravní řešení a ocenila ta nejlepší a nejchytřejší, která pomáhají zklidňovat dopravu v českých městech. V letošním ročníku soutěžní řešení jasně ukazují aktuální trend koncepčního přístupu k úpravám veřejného prostoru.

Soutěž Cesty městy je určená pro dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání dopravy. Cílem soutěže je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se mohou stát inspirací pro ostatní obce. Soutěž pravidelně vyhlašuje Nadace Partnerství. Letošní 15. ročník soutěže je unikátní v tom, že samotná soutěž se rozrostla v platformu pro chytrá dopravní řešení, která má městům a obcím poskytovat také vzdělávání a inspirační databáze příkladů dobré praxe a odborníků z oboru. Slavnostní vyhlášení letos proběhne v úterý 20. září 2016 při příležitosti Evropského týdne mobility v krásných prostorech bývalého kláštera v centru Mladé Boleslavi, kde se nyní nachází univerzita generálního partnera soutěže ŠKODA AUTO a.s..

Složení soutěžních projektů přihlášených do letošního jubilejního ročníku soutěže dobře ilustruje aktuální trendy, kdy výstavba nebo rekonstrukce komunikací bývá zároveň spojena s komplexní revitalizací veřejného prostoru v dané lokalitě. Silné zastoupení v soutěži mají také dopravní řešení zaměřená na intermodalitu - především terminály veřejné dopravy, “ hodnotí letošní přihlášená dopravní řešení manažer projektu Petr Šmíd.

Města, obce, ale také i jednotlivci se mohou nově zúčastnit také  fotosoutěže, ve které mohou vyhrát licenci softwaru pro správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studia 18. Fotografie lze zasílat do konce srpna a všechny fotografie budou vystaveny na slavnostním vyhlášení vítězů.

Za dobu trvání soutěže odborná porota zhodnotila přes 400 dopravních řešení, které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 87 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,35 miliony korun.

Podpora dopravní bezpečnosti tvoří nedílnou součást společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO. Soutěž Cesty městy a její letošní novinku – webovou platformu pro sdílení zkušeností - vnímáme jako důležitý motivační prvek pro města a obce, aby se více věnovaly inovacím v rámci dopravní infrastruktury a osvětě v dopravní výchově,“ zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.