Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: Kampaň ZOOM – Děti v pohybu: českým dětem záleží na prostředí, ve kterém žijí

Brno (5. listopadu 2015) – 1660 dětí z českých škol chce poslat světu vzkaz, že jim záleží na životním prostředí a svém okolí.
Proto během jednoho týdne sesbírali v rámci kampaně ZOOM – Děti v pohybu tzv. zelené stopy. Zelené stopy jsou vlastně jejich cesty do školy, při kterých využívali druhy dopravy přátelské k životnímu prostředí. Nasbírali jich celkem 10 881 a ty budou společně s dalšími z celého světa předány na Světovém klimatickém summitu v Paříži.

Kampaň ZOOM – Děti v pohybu již od roku 2002 oslovuje děti i jejich rodiče a snaží se je motivovat k častějšímu využívání šetrné dopravy – chůze, jízda na kole či koloběžce a k odpovědnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Kampaň je určená pro děti ve věku 4–12  let a mohou se tedy do ní zapojit mateřské školy a žáci prvního až pátého ročníku základních škol. V České Republice koordinuje tuto kampaň Nadace Partnerství a zapojilo se do ní 9 českých škol v 8 lokalitách. Hlavním evropským koordinátorem je Climate Alliance.

Kampaň na zapojených školách probíhá od jara do podzimu a jejím vyvrcholením je tzv. týden aktivit, během kterého děti sbírají zelené stopy. Za každou cestu do školy nebo ze školy absolvovanou pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Sběrem zelených stop si děti uvědomí, jak mohou ovlivnit životního prostředí a co mohou pro jeho ochranu udělat. Sběr zelených stop je doplňován mnoha dalšími doprovodnými aktivitami, např. pěšibus (skupina dětí, která jde do/ze školy a je doprovázeny rodiči či staršími žáky), zpracování témat dle pracovních listů (Jaké máme dopravní prostředky? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Cesta do školy v různých koutech světa, Dlouhá cesta pomerančové šťávy a Co slyšíš? Poslechová procházka), besedy, exkurze, počítání dopravních prostředků nebo nácviky přecházení nebezpečné křižovatky. „Během týdne aktivit jsme zažili spoustu legrace. Nejvíce mě bavila procházka, při které jsme měli zavázané oči a podle zvuků rozpoznávali, co se kolem nás děje. Ve třídě jsme potom kreslili to, co jsme slyšeli, a vytvořili společný plakát,“ popisuje Johana Marie Průšová ze 3. třídy Soukromé základní a mateřské školy Lingua Universal v Litoměřicích. „Nejvíc mě bavilo, jak jsme měřili auta před školou. Pořád jsme se dohadovali, kdo bude měřit. Psali jsme na malé papírky a své poznámky jsme pak přepsali do pracovních listů. I tato činnost se mi líbila,“ říká zase Zuzana Jirková z 5. třídy Základní školy v Přimdě.

Děti zapojených škol nasbíraly během kampaně celkem 10 881 zelených stop. Tyto zelené stopy byly sečteny nejprve v rámci školy, poté za všechny zapojené školy v ČR a nakonec budou sečteny i na celoevropské úrovni (více na evropských stránkách kampaně www.zoom-kidsforclimate.eu/home.html). V prosinci 2015 budou všechny zelené stopy symbolicky předány účastníkům Světového klimatického summitu, který se bude konat v Paříži od 30. listopadu do 11. prosince 2015. „Sbíráním zelených stop a svou aktivní účastí v kampani ukazují děti z celé Evropy dospělým, co konkrétního dělají pro ochranu klimatu a životního prostředí," shrnuje koordinátor české části kampaně Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Pro učitele z podpořených škol byla tato kampaň velmi cenným rozšířením výuky. „Téma citlivého a zodpovědného přístupu k sobě samému a celé planetě Zemi se mě hluboce dotýká. Tato kampaň motivuje děti i dospělé v jejich okolí k zamyšlení a k tomu se podívat z jiného úhlu pohledu na naše každodenní chování a zajeté stereotypy. Téma mobility a ekologie je velmi široké a nevyčerpatelné a jako takové hodno pozornosti,“ hodnotí aktivity týkající se kampaně Mgr. Libuše Šťastná ze zapojené Základní školy Jedna Radost v Poděbradech. Žáci se do aktivit rádi aktivně zapojili: „Myslíme si, že je velmi důležité znát prostředí, ve kterém žijeme, a také je podstatné vědět, jak se chovat v různých situacích, a to jsme si prostřednictvím projektového týdne připomněli, dozvěděli a naučili,“ komentují žákyně Srbecká a Židlofová z 9. třídy v Základní škole v Děčíně II. 

Kontakt:
Radek Patrný – koordinátor programu, Nadace Partnerství, 774 676 139, radek.patrny@nap.cz

Více informací a příklady dalších aktivit najdete na www.nadacepartnerstvi.cz/ZOOM-Deti-v-pohybu
Fotky ke stažení na http://www.nadacepartnerstvi.cz/Kampan-ZOOM-%E2%80%93-Deti-v-pohybu-ceskym-detem-zalezi-n.aspx