Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: Konference Město pod pokličkou 2014: Lidské měřítko a systémový přístup.

V Brně jsme pod záštitou České komory architektů uspořádali odbornou konferenci na téma úprav veřejných prostranství.
Brno (11. prosince 2014) – Jakým způsobem plánovat a realizovat kvalitní veřejná prostranství, která odpovídají požadavkům 21. století? Nejen nad touto otázkou se zamýšleli účastníci druhého ročníku konference o podobě veřejných prostranství s názvem Město pod pokličkou aneb Vaříme veřejný prostor podle osvědčených receptů, který pod záštitou České komory architektů uspořádala v úterý 9. prosince Nadace Partnerství v Brně. Konference představila různé přístupy vybraných měst k plánování veřejných prostranství. Společným motivem prezentací byl důraz na koncepční a systematické plánování veřejných prostranství v měřítku celého města.

„Téma úpravy veřejných prostor je v současné době velmi aktuální. Je ale nutné vést diskuzi nejenom o tom, jak plánovat, ale také co plánovat. Tedy jaký veřejný prostor vlastně chceme mít,“ upozorňuje na renesanci tématu ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata, který souhlasí s důležitostí lidského měřítka při plánování veřejných prostor.
Více jak padesát účastníků v sále a další desítka účastníků webináře měla možnost seznámit se a diskutovat nad aktuálním stavem územního plánování v Praze, Pardubicích a v Plzni.

Své zkušenosti z přípravy územního plánu v Pardubicích představily v prvním bloku konference architektky Pavla Pannová, vedoucí pardubického odboru hlavního architekta, a Veronika Šindlerová. Pardubický územní plán je založen na rozvoji sítě veřejných prostranství, která propojuje jednotlivá místní centra. Takový plán je podle Šindlerová nutné začít plánovat od konce – tedy od toho, jak má vypadat celkový výsledek. Od jednotlivých míst v pardubické síti si Pannová slibuje, „že se uživatelé v těchto veřejných prostorách budou chtít zdržet co nejdéle.“

Dalším inspirativním příkladem je město Plzeň. Ředitelka útvaru koncepce a rozvoje města Irena Vostracká na konferenci otevřela téma přesného vymezování veřejných prostranství v souvislosti s odpovědností města za jejich správu. Složitá je v tomto směru situace na sídlištích nebo v nových obytných souborech, kde hranice veřejného prostoru není tak zřejmá, jako v tradiční městské struktuře.  Architekt Robert Sedlák z Nadace Partnerství poté představil metodiku, díky níž může své veřejné prostory inventarizovat a poukázat na jejich potenciál.

Zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy architekti Jan Kadlas a Filip Tittl prezentovali přístup k plánování města, který spočívá v provázanosti úrovní od strategie až po městský detail. Představili předpisy pro veřejná prostranství jako základní strukturu města v Pražských stavebních předpisech. Jejich cílem je rehabilitace veřejných prostranství. Architekt Michal Leňo pak představil klíčovou úlohu veřejných prostranství v připravovaném Metropolitním plánu a podpořil ostatní obce v jejich snažení o kvalitní veřejná prostranství: „Když je možné připravit to pro Prahu, tak je to možné připravit i pro jiná města,“ mimo jiné prohlásil Leňo.

Odpolední blok konference byl věnován diskuzím s dopoledními prezentujícími. Diskutovaly se například problémy občanské participace v otázkách veřejných prostranství, špatné sjednocování účelu a funkce veřejného prostranství nebo komplikované vztahy aktérů a organizací ve veřejném prostoru.

Následující program se věnoval problematice veřejných prostranství z obecné celostátní perspektivy. Naděžda Rozmanová se ve svém příspěvku zaměřila na legislativní ukotvení veřejných prostranství. Architekt Josef Morkus zase představil nový dokument Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Politika architektury a stavební kultury ČR, který pro systémový přístup k veřejným prostranstvím navrhuje konkrétní opatření.

„Na bezchybný recept na kvalitní veřejná prostranství si budeme muset ještě nějakou tu chvíli počkat. Pohled do měst, kde už míchají ty rozhodující ingredience, nám však ukazuje, že to již nebude dlouho trvat. Třeba nám je prozradí již příští ročník konference Město pod pokličkou,“ uzavírá jeden z organizátorů konference Martin Nawrath z Nadace Partnerství.

Kontakt:
Ing. Arch. Robert Sedlák, robert.sedlak@nap.cz, 515 903 128, 737 772 673

Program konference ke stažení