Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: Na zelenou: Děti žádají politiky o bezpečnou cestu do školy

Dopravní inženýr na základě podkladů žáků z Bílé Třemešné na Trutnovsku vypracoval odbornou dopravní studii, kterou dnes děti předaly starostovi obce.
Praha (29. září 2014) – Po měsících příprav mohly děti ze základní školy v Bílé Třemešné konečně přistoupit k naplnění svého cíle: starostovi obce Štěpánu Čeňkovi dnes předaly odbornou dopravní studii, kterou na základě jejich požadavků vypracoval dopravní inženýr Ing. Zbyněk Sperat. Dopravní studie obsahuje konkrétní návrhy, jak zlepšit bezpečnost dopravy v okolí školy.  
 
Situaci v těsné blízkosti ZŠ a MŠ v Bílé Třemešné je značně komplikovaná. „Dopravní studie navrhuje úpravy jak na místních komunikacích, tak na silnicích II. a III. třídy. Mezi konkrétní návrhy opatření patří snížení okamžité rychlosti, zavedení jednosměrného provozu, výstavba nového chodníku, instalace zrcadel či instalace informativního radaru s indikací okamžité rychlosti vozidel,“ shrnuje obsah studie ředitel ZŠ Emil Kudrnovský. „Věříme, že vedení obce na realizaci opatření nalezne finanční prostředky,“ dodává ředitel školy.
 
Počet realizovaných dopravních opatření, na která města či obce najdou ve svém rozpočtu prostředky, se rok od roku zvyšuje. Radek Patrný z Nadace Partnerství situaci hodnotí následovně: „Realizace navržených opatření je dlouhodobý proces. Velmi nás těší, že navržené změny nezůstávají jen na papíře. Například jen v roce 2010 bylo vypracováno a předáno 10 dopravních studií a k dnešnímu datu jich je částečně či plně realizováno již 7,“ vypočítává úspěchy Patrný.
 
Cílem grantového programu Na zelenou vyhlašovaný Nadací Partnerství je však nejen zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol, ale hlavně motivovat děti k zájmu o veřejné záležitosti. Jak říká projektový manažer Nadace Partnerství Radek Patrný, v programu Na zelenou je důraz na celkovou motivaci velmi důležitý: „Žáci se účastní všech aktivit nutných ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy – sbírají data pro studii, besedují s odborníky a policisty, mapu nebezpečných míst osobně předávají vedení obce. Chceme totiž, aby pochopili, že spoustu věcí mohou samy ovlivnit,“ vysvětluje Radek Patrný.

Hlavním partnerem grantového programu je již tradičně společnost AXA. „Jsme velice rádi, že můžeme pravidelně podporovat projekt Na zelenou a podílet se tak na zvýšení bezpečnosti dětí při jejich cestách do školy, což je téma, které se nás všech bezprostředně týká,“ uvádí Karel Žyla, manažer PR a komunikace finanční skupiny AXA.
 
Více informací o projektu naleznete na www.nazelenou.cz.

Kontakt:
           
Radek Patrný, manažer Nadace Partnerství                          Ondřej Lukáš, PR a komunikace Nadace Partnerství
774 676 139, e-mail: radek.patrny@nap.cz                            608 383 225, e-mail: ondrej.lukas@nap.cz