Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: Odborníci dobrovolně ošetří 23 stromů

Známe stromy, které získaly sponzorské ošetření v 6. ročníku projektu Zdravé stromy pro zítřek.
Brno (19. ledna 2015) – Na jeden den odborné péče se mohou díky projektu Zdravé stromy pro zítřek těšit více než dvě desítky stromů z různých koutů republiky. Do jejich korun se vyšplhají certifikovaní Evropští arboristé a veřejnosti předvedou, jak se větve správně prořezávají nebo jak se instalují vazby. Cílem stromolezců bude zlepšit zdravotní stav stromů a zvýšit jejich bezpečnost pro okolí. Upozorní také, proč je z hlediska budoucnosti stromů zásadní, aby zásahy prováděli zkušení odborníci. Projekt ukázkových ošetření letos běží již šestým rokem díky spolupráci Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelovy univerzity v Brně a finanční podpoře Lesů ČR. Více informací nabízí webové stránky www.zdravestromy.cz.
 
K odbornému ošetření obce, školy, spolky a další organizace přihlásily celkem 44 stromů.  Všechny stromy nejdříve na podzim navštívili studenti a odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. „Úkolem našich studentů bylo zhodnotit zdravotní stav, vitalitu, perspektivu i provozní bezpečnost všech přihlášených stromů a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení situace. Zpracovaný posudek pak mohou majitelé stromů i arboristé využít jako podklad pro budoucí péči,“ říká Jaroslav Kolařík z Mendelovy univerzity.
 
Po zhodnocení stavu stromů komise vybrala 23 stromů k ukázkovým ošetřením. Na vlastní náklady je v jarních měsících provede 35 stromolezců, kteří vlastní certifikát European Tree Worker (Evropský arborista) a do projektu se dobrovolně zapojili. „Na stromech obvykle odstraňují suché, poškozené či nevhodně rostoucí větve, stabilizují je odlehčením koruny, případně instalací dynamické nebo statické vazby,“ objasňuje Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.
 
„Považujeme za velmi důležité, aby se stromům rostoucím v zastavěných místech s častým výskytem lidí dostávalo pravidelné a hlavně profesionální péče. Pouze tak můžeme předejít poškozením, které mohou vést až k pokácení. V naší zemi však odborné ošetřování stromů ještě není samozřejmostí, a tak se snažíme obce s tímto způsobem péče více seznámit,“ shrnuje v závěru Hana Zuchnická, koordinátorka projektu Zdravé stromy pro zítřek.

Kontakt: Adéla Mráčková, adela.mrackova@nap.cz, 515 903 123, 721 468 231

Více: www.zdravestromy.cz
Ilustrační fotografie ke stažení: http://zdravestromy.cz/pro-media/