Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ: Šetřit vodou by mělo být díky nadačním příspěvkům snadnější

Fotografie ke stažení naleznete pod textem níže v přílohách.
Brno (9. ledna 2014) – Již po třetí nabízí Nadace Partnerství peníze, aby podpořila odpovědnější zacházení s vodou v budovách, obcích i krajině. Ve školách a na úřadech by tak mohly přibýt úsporná zařízení a nádrže na sběr dešťové vody, v přírodě se zase obnoví mokřady a tůně. O grant Nestlé pro vodu v krajině v maximální výši 100 tisíc korun na jeden projekt je možné žádat do 10. dubna. Vysokoškoláci zase mají do 12. února příležitost přihlásit své nápady do studentské soutěže Pro vodu zaměřené na inovativní řešení v oblasti hospodaření s vodou, kterou nadace vyhlásila. Na autory nejlepších návrhů opět čekají finanční odměny.

O granty se mohou ucházet obce, školy a neziskové organizace, které chtějí konkrétními kroky přispět ke zlepšení zacházení s vodou v naší republice. „V předchozích dvou letech jsme pro tyto účely rozdělili v součtu 1,5 milionu korun, letos plánujeme vynaložit až 900 tisíc korun,“ říká koordinátorka grantů Ivana Adámková. Šanci získat nadační příspěvek mají projekty zacílené na šetření s pitnou vodou, využití dešťové vody, čištění a recyklaci použité vody i zlepšovaní vsakovací schopnosti krajiny, což umožňuje předcházet suchu i povodním. Další informace o grantech

Rozumnější nakládání s vodou mohou podpořit také studenti a čerství absolventi vysokých škol. Stačí, když pošlou přihlášku do soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou. Zapojit se mohou s diplomovou prací, školním projektem, ale i s nápadem „ze šuplíku“. Soutěží se ve dvou kategoriích: město a krajina nebo budova a technologie. Tři nejzajímavější řešení v každé kategorii získají 30, 10 a 5 tisíc korun. Přihlášku je možní vyplnit na www.soutezprovodu.cz.

Výše uvedené granty a studentská soutěž jsou součástí celostátní kampaně. „Nestlé si uvědomuje, že odpovědné hospodaření s vodními zdroji je bezpodmínečnou nutností. Z tohoto důvodu podporujeme aktivní organizace, odborníky i studenty, kteří usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“ vysvětluje Jana Blecherová z Nestlé.

Kontakt – Nadace Partnerství:
Adéla Badáňová, PR manažerka, adela.badanova@nap.cz, 515 903 123, 721 468 231

Kontakt – Nestlé:
Jana Blecherová, Corporate Affairs, jana.blecherová@cz.nestle.com, 261 322 539, 724 420 902