Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt:

Simona Sváčková, Nadace Partnerství, koordinátorka projektu MOVECIT, email: simona.svackova@nap.cz, telefon: +420 734 760 687

Zdeněk Zabilanský, MěÚ Litoměřice, manažer mobility, email: zdenek.zabilansky@litomerice.cz, telefon: +420 605 224 114
Další informace o projektu najdete na http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html
 
Projekt MOVECIT probíhá za podpory Interreg CENTRAL EUROPE Programme.

TZ: Školení k institicionálním plánům mobility a workshop se stakeholdery

Jak se bude rozvíjet doprava v Litoměřicích do roku 2030?

Vedení města hledá odpovědi na tuto palčivou otázku. Udržitelná mobilita je pro město velkou výzvou. Díky zapojení v projektu MOVECIT, ve kterém spolupracuje město s Nadací Partneství od roku 2016, získá hlavní výstupy v podobě institucionálních plánů udržitelné mobility, jejich součástí jsou průzkumy dopravního chování zaměstnanců městského úřadu a městské nemocnice, nebo také zavedení pilotních opatření, jako třeba nákup elektrokol, cykloboxů, stojanů na kola a tvorba zázemí pro cyklisty.

V druhé polovině října v rámci projektu MOVECIT proběhlo dvoudenní školení. První den se sešla pracovní skupina, druhý den probíhal seminář k tématům a workshopy. V průběhu workshopu „Budoucnost dopravy v Litoměřicích – role města a městského úřadu“ se účastníci zaměřili na tři nejvýznamnější témata – veřejná doprava, cyklodoprava a parkování. Za Nadaci Partnerství jsme poukázali na výsledky průzkumu dopravního chování mezi zaměstnanci městského úřadu a městské nemocnice, ze kterých vyplynulo, že veřejná doprava má neobvykle malý podíl ve srovnání se situací v jiných městech. Z hlediska cyklodopravy se pracovní skupina shodla, že ve městě chybí koncepčně rozvíjená infrastruktura pro cyklisty. Otázka parkování byla diskutována okrajově ve smyslu snížení počtu parkovacích míst na Mírovém náměstí a omezení automobilů v centru města. Zde jsme zdůraznili možnost vytvoření vyhrazených míst pro spolujízdu.

Školení proběhlo ve spolupráci s dalšími projekty a stakeholdery. V rámci e-FEKTY je již nyní zpracováván celoměstský průzkum dopravního chování a chystán plán udržitelné městské mobility. Jedním z výstupů projektu bude i koncepce rozvoje elektromobility pro Litoměřice. Partnerem města je v tomto případě Centrum dopravního výzkumu. Náplní projektu MOBILITA21 se zase stanou osvětové kampaně a aktivity, vzdělávací akce pro školy, kulaté stoly určené veřejnosti a nové webové stránky věnované dopravě. Z projektu vzejde i rozptylová studie vyhodnocující znečištění z dopravy.