Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

TZ Soutěž Cesty městy: Šest měst získalo ocenění

Patnáctý ročník soutěže Cesty městy již má své vítěze.
V úterý 20. září předala Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Mladé Boleslavi ocenění nejlepším městům a obcím, které se tak mohou stát příkladem v péči o bezpečnost dopravy. Většina příkladů ukazuje cestu, jak zvýšit nejen bezpečnost, ale i celkovou kvalitu prostředí v našich městech, vesnicích i krajině.

Města a obce z celé republiky přihlašují do soutěže Cesty městy dopravní opatření, které vedou ke zklidnění dopravy, zvyšují bezpečnosti jejich účastníků a zároveň přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru. Hlavním cílem soutěže je zviditelnit a ocenit úspěšné projekty, které mohou sloužit jako pozitivní příklad pro ostatní města a obce.

„V posledních letech přibývá realizací větších souborů, které jsou provozně velmi složité a navíc i pohledově velice frekventované. Jedná se o dopravní uzly měst – dopravní terminály kde na převážně malé ploše je nezbytné harmonizovat dopravu železniční, autobusovou, automobilovou, cyklistickou a pěší s nezbytnými plochami pro dopravu v klidu a klidovými pobytovými plochami a prostory. Právě letošní ročník soutěže přinesl tři velmi kvalitní příklady komplexního přístupu k řešení těchto důležitých veřejných prostranství,“ hodnotí vítězné příspěvky předseda odborné poroty Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

„Jako inspirace i zdroj informací může městům a obcím sloužit databáze příkladů dobré praxe, která je součástí internetové platformy pro chytrá dopravní řešení Cesty městy,“ vysvětluje Petr Šmíd z Nadace Partnerství.
I letos odborná porota osobně v terénu navštívila všechny přihlášené projekty. Oceněno bylo celkem 6 měst a obcí České republiky. Byla udělena dvě čestná uznání: Čestné uznání Hodnotící komise za originální přístup k řešení dopravní bezpečnosti v obci si odnesla obec Sázava a Čestné uznání Hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice získalo město Tábor. Cenu Nadace Partnerství za zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace dopravních řešení získalo město Třeboň a další Cena Nadace Partnerství za přínos pro zkvalitnění provázanosti hromadné a individuální dopravy byla udělena městu Litoměřice.

Již devátým rokem je generálním partnerem soutěže Cesty městy společnost ŠKODA AUTO a.s., která oceňuje města za „Systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti“. Letošní Cenu ŠKODY AUTO si odneslo město Uherský Brod. Cenu časopisu Moderní obec za příkladné řešení veřejného prostranství získalo město Kraslice

průběhu 15 let soutěže se přihlásilo okolo 400 dopravních řešení, které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 84 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,43 miliony korun. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto.

„Dopravní bezpečnost je pro ŠKODA AUTO jednou ze základních hodnot a také priorit v rámci naší strategie společenské odpovědnosti. Celonárodní dopravní soutěž Cesty městy motivuje města a obce k zlepšování prostředí, a to zejména v oblasti dopravní infrastruktury a dopravní výchovy, proto tuto aktivitu jako generální partner dlouhodobě podporujeme,“ zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.
Více informací o slavnostním vyhlášení vítězů a projektech naleznete na www.cestymesty.cz.

Přehled vítězných projektů, včetně fotografií ke stažení:
Sázava: Čestné uznání Hodnotící komise za originální přístup k řešení dopravní bezpečnosti v obci
Tábor: Čestné uznání Hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice
Třeboň: Cena Nadace Partnerství za zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace dopravních řešení 
Litoměřice: Cena Nadace Partnerství za přínos pro zkvalitnění provázanosti hromadné a individuální dopravy
Kraslice: Cena časopisu Moderní Obec za příkladné řešení veřejného prostranství
Uherský Brod: Cena společnosti Škoda Auto za dlouhodobý přístup a systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti