Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt

Nadace Partnerství 
e-mail: partnerstvi@nap.cz
 
Kancelář Brno
Údolní 33 | 602 00 
tel.: (+420) 515 903 111
 
Kancelář Praha 5
Na Václavce 1135/9  150 00 
tel.: (+420) 274 816 727
 
IČ: 457 73 521
DIČ: CZ 457 73 521

Projekt AGE MANAGEMENT PŘÍLEŽITOST PRO CHYTROU ZMĚNU V ŘÍZENÍ V NADACI PARTNERSTVÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je posílit stabilitu, rozvoj a udržitelnost Nadace Partnerství jako zaměstnavatele s vysokou přidanou hodnotou v oblasti špičkové odbornosti i společenské odpovědnosti a posílit kompetence jejích pracovníků prostřednictvím zavedení konceptu age managementu do řízení a personální praxe organizace.

Vladimír Kořen a Pavel Dočekal jsou novými členy správní rady Nadace Partnerství!

Správní rada naší nadace posiluje. Mezi její členy se nově řadí i moderátor a starosta Vladimír Kořen a ekonomický ředitel IBM Pavel Dočekal.

Vladimír Kořen

..vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, byl dlouholetým redaktorem České televize se zaměřením na vědu a téma ochrany přírody a ekologie. Stojí například za seriálem České hlavy, moderoval týdeník Planeta věda a v současné době na České televizi moderuje zábavně-vzdělávací pořad Zázraky přírody. Od roku 2010 se také aktivně věnuje komunální politice, a to z pozice starosty Říčan u Prahy.

„Nadace Partnerství patří ke klíčovým nadacím v oblasti životního prostředí a díky její činnosti se podařilo vylepšit obraz českých environmentálních organizací. Nadace pečuje, spojuje, chrání, vychovává a rozdává radost. Podporuje hodnoty, které česká zem potřebuje jako sůl. Pokoru k přírodě, která nás překonává. Je mi ctí, že mohu této nadaci pomáhat.“
Vladimír Kořen


Pavel Dočekal

..je absolventem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jako auditor ve společnosti EY vedl její brněnskou pobočku a získal mnoho zkušeností v oblasti firemních financí jak v České republice, tak v zahraničí. Od roku 2005 působí v IBM v Brně, kde je zodpovědný za oblasti financí a rozvoj zaměstnanců.

„Pro společnost IBM je spolupráce s neziskovými organizacemi součástí firemní kultury a širšího uvažování o společenské odpovědnosti. Ověřili jsme si, že tato spolupráce je přínosná pro všechny strany. Jako firma chceme v Brně být nejen významným zaměstnavatelem, ale také dobrými sousedy a občany našeho města, kterým záleží na tom, jak se zde žije. I proto jsme Nadaci Partnerství již před časem oslovili s žádostí o přípravu firemních plánů mobility, které by byly naším příspěvkem ke snížení dopravního zatížení Brna. To byl můj první osobní kontakt s nadací. A musím říct, že velmi pozitivní. Je to moderní, profesionálně řízená instituce. Letos jsme se rozhodli spolupráci prohloubit o mentoringový program, v jehož rámci si odborníci IBM vyměňují zkušenosti s managementem nadace. Vše vyvrcholilo mým osobním zapojením do správní rady Nadace Partnerství."
Pavel Dočekal


„Jsme rádi, že naši správní radu obohatily další výrazné osobnosti, které nás budou směrovat a zároveň nám pomáhat v naplňování našeho poslání. Naše správní rada je pro nás klíčovým orgánem, její podpora je pro naši práci důležitá.“

Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství