Martin Smetana

Martin Smetana

poradce pro vlastníky půdy a expert na udržitelné hospodaření v Živá půda

Martin miluje cestování, je pro něj praktické se domluvit, ať je kdekoliv. Proto umí více než 15 jazyků včetně makedonštiny nebo estonštiny. Po studiu botaniky, zoologie a ekologie na Masarykově univerzitě začal pracovat v komerční sféře. Následně se rozhodl pro svůj „moravský sen“ a založil Farmu Blatnička. S projektem obnovy krajiny na Zálúčí u Blatničky v roce 2019 vyhrál v soutěži Adapterra Awards. To ho přivedlo do Nadace Partnerství, kde působí jako expert pro adaptační opatření v krajině.

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu