Michal Šindelář

Michal Šindelář

Koordinátor programu Šetrná mobilita

Osobní automobily nikdy nebyly dostupnější než dnes a uliční prostor měst kolabuje pod jejich náporem. Řešením je plánovat mobilitu osob, nikoliv pouze motorových vozidel. Michal pomáhá samosprávám, firemnímu sektoru a občanským iniciativám s rozvojem udržitelné mobility. Věnuje se firemním plánům mobility, komunikačním kampaním, certifikaci cyklozaměstnavatelů, výzvě Do práce na kole, seminářům pro samosprávy a mezinárodním projektům.

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu