O nás

Our people

Respektovaní odborníci a profesionálové, kteří nám pomáhají udávat směr. Odhodlaní a zkušení lídři s vizí. A desítky zapálených zaměstnanců a dobrovolníků, co vám pomáhají pečovat o životní prostředí každý den. Seznamte se s námi!

Petr Kazda

Ředitel Nadace Partnerství

Petr Kazda

Naučili jsme se zajistit komfort spotřeby a vytvářet bohatství. Teď nadchází chvíle investovat do řešení, která zajistí vyrovnaný vztah s přírodou. Potřebujeme je při nakládání s vodou, půdou, výstavbě, dopravě, výrobním průmyslu i energetice.

S kolegy a kolegyněmi v Nadaci Partnerství hledáme a ukazujeme inspirativní řešení, která podporují šetrné hospodaření se zdroji a ochranu přírody, krajiny i životního prostředí člověka. Věříme, že nejúčinnější a nejtrvalejší jsou ty přístupy, na kterých se mohou podílet jednotlivci, místní komunity i firmy.

Chceme do našich programů zapojovat všechny, kteří svou společnou energií mohou přispívat k posílení zdraví krajiny i odolnosti obcí a měst vůči horku, suchu a dalším důsledkům klimatické krize. Společně pleteme stále pevnější pouto lidí ke svému okolí i k přírodě.

Profil
People
Eva Kvapilová
Eva Kvapilová Vedoucí Otevřené zahrady
Profil

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pražská pobočka
 Pobočka v Bruselu