Petr Kazda

Ředitel Nadace Partnerství

Petr Kazda

Naučili jsme se zajistit komfort spotřeby a vytvářet bohatství. Teď nadchází chvíle investovat do řešení, která zajistí vyrovnaný vztah s přírodou. Potřebujeme je při nakládání s vodou, půdou, výstavbě, dopravě, výrobním průmyslu i energetice.

S kolegy a kolegyněmi v Nadaci Partnerství hledáme a ukazujeme inspirativní řešení, která podporují šetrné hospodaření se zdroji a ochranu přírody, krajiny i životního prostředí člověka. Věříme, že nejúčinnější a nejtrvalejší jsou ty přístupy, na kterých se mohou podílet jednotlivci, místní komunity i firmy.

Chceme do našich programů zapojovat všechny, kteří svou společnou energií mohou přispívat k posílení zdraví krajiny i odolnosti obcí a měst vůči horku, suchu a dalším důsledkům klimatické krize. Společně pleteme stále pevnější pouto lidí ke svému okolí i k přírodě.

Profil
[Error loading the control 'RepeaterWithCustomQueryReditel', check event log for more details]