Nepostradatelné pro lidi i přírodu

Včelí dobrodružství v Otevřené zahradě začalo v roce 2015, kdy jsme slavnostně otevřeli přírodní Boromejskou zahradu. Vybudovali jsme kvetoucí záhony a do zadní části umístili první dvě včelstva. Pod vedením odborného garanta jsme začali pomalu, ale jistě včelařit. Pod jeho vedením jsme vytvořili výukové programy pro děti a kurzy pro začínající včelaře. Současně jsme zařídili i ukázkové úly, aby děti viděly život včel pěkně zblízka. Ty už ale dosloužily, proto plánujeme nové. 

Otevřená zahrada uzavřena

I přes loňská omezení se podařilo se uskutečnit dva včelařské a tři ovocnářské kurzy, osm bylinkových dílen a další akce pro veřejnost. Letos už jsme ale v Otevřené zahradě zkušenější a počítámě s dalšími omezeními. Přizpůsobili jsme se situaci a v těchto dnech v zahradě pilně pracujeme na terénních úpravách včelího stanoviště.

V roce 2020 nás výrazně ovlivnily restrikce, které omezovaly či zakazovaly sdružování lidí, což je pro činnost Otevřené zahrady klíčové. Mnohá nařízení vešla v platnost ze dne na den, a tak jsme i my za pochodu měnili formáty vzdělávacích akcí, přesouvali či rušili termíny workshopů, seminářů i výukových programů, pohybovali se na hranici možného a zakázaného. Nevzdáváme to, ale pomoc lidí budeme potřebovat víc než kdy dřív,komentuje vedoucí Otevřené zahrady Eva Kvapilová.

Už letos v létě by tak měla být zpřístupněná včelí pozorovatelna s posezením, vybudované vyvýšené záhony s medonosnými rostlinami a postavené nové včelí úly. Včetně jednoho ukázkového proskleného. Na dokončení projektu ale chybí 80 tisíc korun. Pomůžete nám je získat?