• Jsme soukromá nezávislá nadace založená v roce 1991 konsorciem amerických dárců, součást evropské asociace Environmental Partnership Association.

  • Jsme renomovaná instituce, největší česká grantující  a programová nadace působící v oblasti životního prostředí.

  • Jsme dlouhodobě nejmedializovanější nadací v Česku. Témata, kterým se věnujme, sahají od péče o krajinu a stromy přes vinařskou turistiku po výstavbu atraktivních veřejných prostranství pro lidi a zklidňování a bezpečnost dopravy ve městech.

  • Máme konkrétní výsledky. Naše Moravské vinařské stezky jsou dnes nejcennějším turistickým produktem jižní Moravy. Ústí nad Orlicí jsme pomohli vytvořit strategii rozvoje veřejných prostranství. V centru Brna vzniklo nové vzdělávací centrum Otevřená zahrada.

  • A hlavně: Díky našim dárcům a výnosům nadačního jmění můžeme každoročně investovat několik desítek milionů korun do podpory stovek environmentálních projektů neziskových organizací, obcí, i škol.


Dlouhodobě spolupracujeme s nejrenomovanějšími firmami v Česku na řadě projektů, které slouží lidem a přírodě. Kontaktujte nás a vytvoříme společně konkrétní projekty vycházející z podnikatelské strategie a naplňující strategii CSR firmy.