Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Dar ze závěti pomůže dobré věci

Sedmnáct českých dobročinných organizací včetně naší nadace se spojilo, aby propagovaly mezi českými dárci možnost daru ze závěti.

Pro kampaň„Závěť pomáhá“ vznikla nová webová stránka www.zavetpomaha.cz, která mapuje právnické otázky v této oblasti a jsou na ní shromážděny i trendy a statistiky ze zahraničí, příběhy českých dárců, nejčastější mýty a aktuální výzkum, podle kterého dar ze závěti považuje 58% seniorů za správnou věc. Za iniciativou stojí koalice Za snadné dárcovství.

V zahraničí je dar ze závěti rozšířený jev. Například ve Velké Británii takto daruje každý rok přes 100 000 lidí celkově více než 2 miliardy liber. Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. V Čechách je trend jiný. Pokud v ČR nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.

„Abychom lépe porozuměli, jak v Česku lidé otázku závětí vnímají, provedli jsme hloubkové rozhovory se 160 seniory v Praze a Hradci Králové. Velkým překvapením pro nás bylo, že většina seniorů nepovažuje toto téma za tabu. Za vhodnou formu pomoci závěť dokonce považuje 58% respondentů. Zaznamenali jsme zde však významné rozdíly mezi Pražany a obyvateli Hradce Králové. Zatímco s myšlenkou odkazu v závěti se ztotožňuje nebo spíše ztotožňuje 74% respondentů z Prahy, v Hradci Králové to bylo jen 42% respondentů. Výsledky jsme dnes zveřejnili na webových stránkách.“

Tomáš Vyhnálek, mluvčí kampaně z organizace Člověk v tísni.


Na webových stránkách www.zavetpomaha.cz je podrobně rozebrána legislativa, která se v letošním roce změnila. Vedle závěti je možno své majetkové poměry uspořádat například dědickou smlouvou nebo odkazem.  Odpovězeny jsou i nejčastější dotazy, se kterými se pracovníci Koalice za snadné dárcovství setkaly. Jedná se například o společné jmění manželů, neopominutelného dědice a poplatky za sepsání závěti. Nesmírně pozitivní částí je kapitola příběhů českých dárců, kteří se již pro tuto formu darování rozhodli.

Chceme upozornit českou veřejnost, že dar ze závěti je jinde ve světě vnímán jako přirozené pokračování podpory neziskových organizací. I proto se heslem kampaně stal slogan „Pomáhám za života, budu i po něm. Je to přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích.“

Stáhněte si výsledky Průzkumu akceptace tématu daru ze závěti a test komunikačního konceptu