Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Za jeden provaz

Za jeden provaz

Metodika nabízí přehledný souhrn námětů, rad a doporučení, jak zapojit žáky do života obce a obec do života školy. Kniha je určena zejména pedagogům základních a středních škol. Jednotlivé kapitoly však mohou být inspirací také pro představitele místní samo­správy a rodiče, kteří hledají cestu, jak probudit v obci občanskou aktivitu.

Publikace je rozdělena na tři oddíly označené písmeny A, B a C.
Oddíl A Trocha teorie na začátek aneb bez základů těžko stavět se ve stručnosti věnuje důležitým pojmům a konceptům, ze kterých celá metodika vychází.
Oddíl B Škola pro udržitelný život krok za krokem provede čtenáře metodikou programu Škola pro udržitelný život – procesem přemýšlení o budoucnosti obce, vytváření vlastního zásobníku projektů školy a plánování jednotlivých projektů. Popsaný postup uplatňovaný v rámci programu je dobře využitelný i pro školu, která se do programu nezapojí.
Oddíl C Udržitelný rozvoj dvanáctkrát jinak rozpracovává každé ze 12 témat programu (a tedy i udržitelného rozvoje) v samostatné kapitole. Kromě informačního základu kapitola poskytuje náměty na diskuzní otázky, rozpracované aktivity (včetně jejich přiřazení ke vzdělávacím oborům a tematickým okruhům dle RVP) a další návrhy na činnosti ve výuce.
Na konci celé publikace je vloženo CD obsahující pracovní listy a výukové materiály navazující na jednotlivé tematické kapitoly a očíslované dle značení v textu.

Počet stran: 312 + pracovní listy a přílohy na CD

Autoři: Miroslava Drobílková, Jan Hollan, Blažena Hušková, Lukáš Kala, Eliška Knížková, Kateřina Kociánová, Jiří Kulich, Stanislav Kutáček, Jaromír Kvasnička, Magdalena Maceková, Michal Medek, Martin Nawrath, Tomáš Růžička, Marie Římanová, Věra Soukupová, Petr Šmíd, Lucie Tomášková, Tomáš Václavík, Zuzana Eliška Veselá, Michal Veselý, Pavlína Vrbová

Odborná recenze: Aleš Máchal

Publikace vznikla v rámci projektu Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, CZ.1.07/1.1.00/08.0064. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 

Dostupnost: Skladem
Celková cena: 490 Kč
Vložit do košíku