Konzultace na míru

Každý třetí z nás vlastní kus půdy. Hospodaří na ní většinou  velké zemědělské podniky, které ne vždy berou ohled na zdraví půdy a okolní krajinu. Vlastníci mnohdy ani nevědí, kde jejich nemovitost přesně leží a jak se na ní hospodaří. Pokud se rozhodnou se stavem své zemědělské půdy něco dělat, musí překonat celou řadu překážek.

Nacházíte se v podobné situaci? Nebo vám na půdě zkrátka jen záleží, i když žádnou nevlastníte? Proto jsme ve spolupráci s Frank Bold spustili projekt Živá půda, který radí, jak se o půdu správně starat, jak uzavřít férovou pachtovní smlouvu, a jak jednoduše nahlásit erozi.

Loni na podzim jsme zveřejnili na webu Rádce pro vlastníky půdy. Ale ukázalo se, že  obecné rady a návody, jak postupovat, nestačí. Vlastníci potřebují poradit, co konkrétně pro jejich kousek půdy, pastviny, louky nebo sadu je to nejlepší a nejvhodnější, jak se domluvit se zemědělcem na udržitelném hospodaření a uzavřít férovou pachtovní smlouvu. V Živé půdě jim pomůžeme a poradíme na míru,uvedla vedoucí projektu Zuzana Benešová. 

Poradci z nejpovolanějších

Když jezdil farmář Martin Smetana jako student botaniky, zoologie a ekologie do Brna, všímal si vyschlé jednotvárné krajiny plné nekonečných polních lánů. Po studiích se na jižní Moravě usadil a rozhodl se s tím něco dělat. Postupně nakupoval nebo si pronajímal  zemědělské pozemky v okolí s cílem hospodařit na nich udržitelně a vrátit do nich život. Založil Farmu Blatnička a od základů změnil způsob, jak se okolo obce na jižní Moravě doposud hospodařilo. Jak? Velké lány rozdělil na menší, zavedl pestré osevní sledy s bohatým zastoupením jetelovin a meziplodin, založil travnaté a květnaté pásy, vysadil stromy a keře, a co se dá, to pěstuje pod mulčem. Půda na jeho pozemku ožila, začala opět zadržovat vodu, na jeho pole se sestěhovalo posledních 10 koroptví, které v celém katastru zbyly. A lidé se začali ptát, jak to udělal. Své konkrétní zkušenosti i nezdary sdílí s ostatními a v rámci nového projektu Živá půda radí vlastníkům i zemědělcům, jak se o půdu a krajinu lépe starat. 
 
Nejčastěji se na nás obrací vlastníci, kteří neví, co by bylo pro jejich půdu nejlepší, a jak se na změně způsobu hospodaření domluvit se svým zemědělcem. Druhou skupinou jsou vlastníci, kteří chtějí vypovědět smlouvu stávajícímu zemědělci, protože na jejich půdě hospodaří nešetrně, a hledají nového,říká poradce Živé půdy Martin Smetana.

To není bahno, ale cenná ornice

Vidíte na poli rýhy, kterými odtéká ornice pryč do vsi a na silnice? Bahno vám steklo až před dům? Nejste bohužel sami. Erozí je ohrožena většina zemědělských ploch v Česku.Jedná se sice o přirozený proces, ale na zemědělské půdě je zcela nežádoucí. Při vodní nebo větrné erozi se z pole odnáší ornice, vrchní úrodná vrstva půdy. A bez ornice není sklizeň. Proto je potřeba erozi zmapovat a začít jí předcházet preventivními opatřeními. Díky jednoduchému formuláři můžete nahlásit erozi kdykoli a kdekoli.

Z prvních hlášení víme, že odpovědné orgány jsou rády, že se o erozi včas dozví, protože není v jejich silách erozi zachytit včas na území celého Česka. Pro přijetí účinných preventivních opatření je ale nutné provést šetření co nejrychleji v terénu, aby se mohly příčiny  eroze správně vyhodnotit. Proto je klíčové hlásit erozní události ihned,vysvětluje důležitost hlášení Martin Smetana.

Ztrácíme půdu pod nohama. Pomozte nám zastavit její znehodnocování, ať už půdu vlastníte, hospodaříte na ní nebo vám na ní zkrátka záleží.