Oslava sametu jinak

Za branou se tyčí dominantní sousoší, po kterém leze postava vzhůru do nízkých mraků. Jako by odsud chtěla uniknout až přímo do nebe. A skutečně, pro desítky lidí byla smrt jedinou cestou ven odsud. Jsme na Vojně, v jednom z velmi tvrdých bývalých lágrů, kde se vystřídali na nucených pracích pro větší uranovou zář Sovětského svazu generace německých válečných zajatců, poválečných zločinců i hrdinů II. a III. odboje.


Ke svobodě. Foto Tom Kalous.

Dnes jsme ale nepřijeli s kolegy z Nadace Partnerství na obhlídku, ačkoliv místní tábor patří se svými ostnatými dráty, baráky a strážními věžemi k nejzachovalejší připomínce křivd hornického Příbramska. My jsme ale přijeli nachystat nebývalou oslavu něžné revoluce pro čtyři sta lidí, kteří už za pár hodin dorazí. Ačkoliv je chladno, tušíme, že se dnes ještě pořádně zapotíme. Bude se totiž sázet. Hodně sázet: 11 lip a 89 javorů do nové Aleje svobody.

V pořadí již čtvrtá putovní akce oběhla Říp, spojila Vestec a Hrnčíře i sousedy z moravského Šatova a rakouského Unterretzbachu. Dnes si díky sázení po roce znovu připomeneme odkaz sametové revoluce. A kulisy, které nám přichystal bývalý lágr na nucenou těžbu uranu, snad nemohou být více symbolické.


Tábor Vojna je jeden z nejdochovalejších vězeňských zařízení ve střední Evropě. Foto Tom Kalous.

Lehce před jedenáctou hodinou je na místě už v protikladu s ranním tichem rušno. Nad táborem zní fanfáry a projevy, hojná účast zástupců místních starostů, ministerských, reprezentanta kraje, televizních celebrit nebo řady ředitelů dává tušit, jaký význam dnešní akce má. Sázet ale přijely i dvě partičky středoškoláků nebo celý autobus příbramského klubu seniorů. Všichni ale hledají pohledem hosty nejvzácnější.


Početná delegace sazeček ze Senior Point Příbram. Foto Jakub Caha.

Je tady Pavel Kafka s otcem Františkem, který strávil jako mukl 18 měsíců v nedalekém táboře Bytíz. Stromy vypěstované firmou jeho syna budou ode dneška dlouhověkou připomínkou jeho nespravedlivého trestu. Na místě je i rodina Formanů, otec Kláry Formanové Jiří Stránský ve zdejší káznici strávil 5 měsíců z dlouholetého trestu. Známý seriál Zdivočelá země podle spisovatelovy předlohy ne náhodou zvolil pro své kulisy zdejší vězeňské baráky. Ze svého vozíku vstává, aby pozdravila hosty a hostitele, i Libuše Musilová. 95leté právničce vzal bývalý režim v rámci akce Šeřík 4 roky svobody.


Pamětnice komunistických represí Libuše Musilová (vlevo) a dcera spisovatele a disidenta Jiřího Stránského Klára Formanová s dcerou. Foto Jakub Caha.

Den ale postupuje a je na čase se pustit do práce. První strom se sází společně přímo v areálu vězeňského zařízení. A není to jedinec ledajaký: bezpráví bude připomínat potomek rozložité významné lípy z Jeleního příkopu u Pražského hradu. Dobrovolníci z Mendelovy univerzity okolo přešlapujícímu hloučku pečlivě demonstrují, jak na správnou hloubku jámy, zatlučení kůlů i pevný úvaz. Jde nám přece o to, aby nové stromy prosperovaly a nedělaly ostudu.


Ukázkové sázení Masarykovy lípy s číslem sto. Foto Jakub Caha.

Teď už ale každý sám za sebe. Vydáme se lesem, v jehož útrobách kdysi vedla vůbec první příbramská uranová šachta. Místo rachocení vozíků s rudou tu ale dnes zní jiná symfonie: Svištění lopat se zeminou, klepot kladívek a dunivé údery bucharů. Alej se vleče do dáli, na různých místech ji přerušuje pole, mezi sazeči tak každou chvíli zavrčí elektrokola organizátorů, kteří dohlížejí nad správnou výsadbou a pomáhají, kde je potřeba.


Sázet přijela i populární herečka Bára Jánová. Foto Tom Kalous.

Za slabé dvě a půl hodiny je hotovo. Nová Alej svobody pyšně vytyčuje polní cestu, oblíbenou destinaci pro poutníky nebo cyklisty. Znavení ale pozitivně naladění sázející se scházejí zpět, nese se vůně polévky a zvuk státní hymny. Každý sázející se dnes vlastníma rukama pokusil symbolicky odčinit alespoň část křivd, ke kterým na Příbramsku docházelo, a zároveň pomohl navrátit život do dalšího kousku české krajiny. Na většině stromů se třepotají vzkazy a věnování: nově narozeným, přátelům, planetě, budoucnosti…


Věnování sazečů. Foto Tom Kalous.

Zapojte svou obec nebo město do sázení Alejí svobody a přihlaste na jaře 2022 do další výzvy na www.alejsvobody.cz. Se výsadbami ale na nic čekat nemusíte, podzim je pro ně ideální. Své zážitky a úspěchy jako sazeči nám, prosím, zaneste do interaktivní mapy národních výsadeb na www.sazimebudoucnost.cz.